Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Spotkania jesienne z mieszkańcami wrzesień 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza na jesienne otwarte spotkanie  mieszkańców z bloków:

  • os. 700-lecia Żor w dniu 17.09.2019r. (wtorek) o godz. 1600 w Klubie „Iskierka” w PU-17 na os. 700-lecia Żor,
  • os. Sikorskiego w dniu 18.09.2019r. (środa) o godz. 1600  w świetlicy „WISUS” w PU-15 na os. Sikorskiego.
  • os. Pawlikowskiego w dniu 23.09.2019r. (poniedziałek) o godz. 1600 w Bibliotece Publicznej na os. Pawlikowskiego.
  • os. Korfantego w dniu 24.09.2019r. (wtorek) o godz. 1600 w świetlicy „SMOK” w PU-10 na os. Korfantego.
  • os. Ks. Władysława oraz os. Powstańców Śl. bud. 2 w dniu 25.09.2019r. (środa) o godz. 1600  w świetlicy „REBUS” w PU-1 na os. Ks. Władysława.

Przygotowane tematy spotkania to: Konsultacja zadań remontowych na 2020r. na poszczególne budynki mieszkalne, Informacja o realizacji Programu Rewitalizacja, Informacja o kosztach ogrzewania budynków w sezonie 2018-2019, Informacja o procedurach związanych z przekształcaniem prawa do gruntów pod budynkami mieszkalnymi, Informacja o jubileuszu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, Inne informacje i dyskusja.

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Aktualności

Logowanie dla nr członka 1234 o imieniu Tadeusz.
Użytkownik: 1234
Hasło: nr1234Tadeusz

Logo EU programy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że 16 października 2015r. na konto Spółdzielni wpłynęła kwota dotacji unijnej w wysokości 334.617,55zł za likwidację elementów azbestowych z budynków: na os. 700-lecia Żor 5, 5ab, 5c, 13, 14, 20, 21 oraz na os. Księcia Władysława 5 i 7.

Wniosek o dotację został złożony w 2010 r., zdanie zostało zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Dotacja miała stanowić i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w kwietniu 2015r.

Otrzymane środki zasilają fundusze remontowe poszczególnych wskazanych budynków. Wysokość środków przypadających na każdy budynek prezentuje załącznik.

Dotacja z Unii na likwidację azbestu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach jest czynna: 
od poniedziałku do środy w godzinach: 700 - 1500, w czwartek w godzinach od 700 - 1600,  w piątek w godzinach od 700 - 1400.

map-location1-b

Os. Korfantego PU-11
44-240 Żory

email126-b

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telephone126-b

+48 324788173,
+48 324342515

telephone124-b

+48 324344611

 

 REGON 000840958       NIP 651-000-33-77

 

Kasa czynna jest w godzinach:

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 

  • poniedziałek - środa    800 – 1400
  • czwartek                   800 - 1600
  • piątek                       800 - 1400

Administracja os. 700-lecia Żor PU-17

  • poniedziałek – wtorek  800 – 1330

Administracja os. Pawlikowskiego PU-12

  • czwartek 730 -1600

bank19


ING Bank Śląski O/Żory  51 1050 1070 1000 0004 0065 8373

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

pełni dyżury w drugi czwartek każdego miesiąca od godz. 1500 - 1600 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach Os. Korfantego PU-11.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

ustalił termin cotygodniowych spotkań z mieszkańcami naszej Spółdzielni w każdy czwartek, w godzinach 1200 – 1600, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach Os.Korfantego PU-11.
Mieszkańcy mają możliwość ustalenia godziny spotkania telefonicznie w uzgodnieniu z sekretariatem tel. 32 4342515, 32 4788160.

 

Administracje Osiedli są czynne od poniedziałku do środy od godz. 700 - 1500, w czwartek od godz. 700 - 1600, w piątek od godz. 700 - 1400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach Dane kontaktowe: 44-240 Żory, Oś.Korfantego PU-11,Tel.:32/4788160, 32/4343983, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Inspektor danych osobowych Dane kontaktowe: tel.:32/4788184, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie: ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.o własności lokali, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,- Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu cywilnego,- Statutu Spółdzielni.
3. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interesy.Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
5. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.