Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Aktualności

Logowanie dla nr członka 1234 o imieniu Tadeusz.
Użytkownik: 1234
Hasło: nr1234Tadeusz

Logo EU programy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że 16 października 2015r. na konto Spółdzielni wpłynęła kwota dotacji unijnej w wysokości 334.617,55zł za likwidację elementów azbestowych z budynków: na os. 700-lecia Żor 5, 5ab, 5c, 13, 14, 20, 21 oraz na os. Księcia Władysława 5 i 7.

Wniosek o dotację został złożony w 2010 r., zdanie zostało zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Dotacja miała stanowić i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w kwietniu 2015r.

Otrzymane środki zasilają fundusze remontowe poszczególnych wskazanych budynków. Wysokość środków przypadających na każdy budynek prezentuje załącznik.

Dotacja z Unii na likwidację azbestu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach wraz z firmą ISTA jest już na ostatnich etapach przygotowania rozliczeń centralnego ogrzewania za miniony sezon rozliczeniowy: od 1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r. Rozliczenia zostaną dostarczone w najbliższych tygodniach, jeszcze przed końcem listopada 2018r. Przypominamy informację przekazywaną na spotkaniach jesiennych, że roczny koszt centralnego ogrzewania wszystkich budynków w zasobach był najniższy w historii Spółdzielni i wyniósł łącznie 7 544 399,08 zł. To dobra informacja, ale trzeba wziąć pod uwagę także fakt, że zima była w miarę łagodna. W przygotowywanych zaliczkach na obecny okres rozliczeniowy, uwzględniono rezerwę na ewentualnie mroźniejszą zimę oraz uwzględniono wprowadzoną w marcu b.r. podwyżkę cen ciepła w Żorach o ok. 4,5%. Na pokrycie kosztów ogrzewania obecnego okresu rozliczeniowego zabezpieczona zostanie więc kwota ok. 8 600 000,00 zł i mamy nadzieję, że jest to bezpieczna kwota, która pozwoli uniknąć niedopłat. Zaliczki uwzględniać będą także obowiązujący dla każdego budynku indywidualny podział kosztów na część stałą – rozliczaną wg powierzchni lokali i część zmienną (koszty ciepła na grzejnikach opomiarowanych – z podzielnikami) – rozliczaną wg podzielników.

W załączeniu do powyższej informacji przesyłamy opis procedur związanych z rozliczaniem kosztów centralnego ogrzewania oraz informację – jak czytać rozliczenie.

PROCES ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA