Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Aktualności

Logowanie dla nr członka 1234 o imieniu Tadeusz.
Użytkownik: 1234
Hasło: nr1234Tadeusz

Logo EU programy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że 16 października 2015r. na konto Spółdzielni wpłynęła kwota dotacji unijnej w wysokości 334.617,55zł za likwidację elementów azbestowych z budynków: na os. 700-lecia Żor 5, 5ab, 5c, 13, 14, 20, 21 oraz na os. Księcia Władysława 5 i 7.

Wniosek o dotację został złożony w 2010 r., zdanie zostało zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Dotacja miała stanowić i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w kwietniu 2015r.

Otrzymane środki zasilają fundusze remontowe poszczególnych wskazanych budynków. Wysokość środków przypadających na każdy budynek prezentuje załącznik.

Dotacja z Unii na likwidację azbestu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach dziękuje za złożone i składane oświadczenia dot. ochrony danych osobowych i sposobu komunikacji ze Spółdzielnią. Informujemy, że od 3 grudnia 2018r. nie wdrażamy jeszcze identyfikacji telefonicznej i emailowej na podstawie haseł złożonych w oświadczeniach. Nadal identyfikacja odbywać się będzie na podstawie kodu najemcy oraz imieniu i nazwisku właściciela lokalu/osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu.

Oświadczenia ciągle do Spółdzielni wpływają i wymagany jest jeszcze czas na wprowadzenie tych danych do systemu, aby można było się nimi posługiwać w bieżącej pracy Spółdzielni. Termin wdrożenia nowej identyfikacji zostanie ogłoszony odrębnie.