Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że w związku z trwającymi pracami nad zmianą oprogramowania Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, udzielanie wszelkich informacji w zakresie opłat za lokal zostaje wstrzymane do dnia 01.07.2019 r.

Za wszelkie utrudnienia w związku z zaistniałą sytuacją bardzo przepraszamy.

                                                                                                                  Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-Kartoteka

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Aktualności

Logowanie dla nr członka 1234 o imieniu Tadeusz.
Użytkownik: 1234
Hasło: nr1234Tadeusz

Logo EU programy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że 16 października 2015r. na konto Spółdzielni wpłynęła kwota dotacji unijnej w wysokości 334.617,55zł za likwidację elementów azbestowych z budynków: na os. 700-lecia Żor 5, 5ab, 5c, 13, 14, 20, 21 oraz na os. Księcia Władysława 5 i 7.

Wniosek o dotację został złożony w 2010 r., zdanie zostało zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Dotacja miała stanowić i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w kwietniu 2015r.

Otrzymane środki zasilają fundusze remontowe poszczególnych wskazanych budynków. Wysokość środków przypadających na każdy budynek prezentuje załącznik.

Dotacja z Unii na likwidację azbestu

BARDZO WAŻNA INFORMACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że od 1 czerwca 2019 roku zmienił się system informatyczny obsługujący Spółdzielnię na Zintegrowany System Informatyczny UNISOFT. Prace związane z wdrożeniem i przeniesieniem danych pomiędzy systemami trwały około 1,5 roku i będą kontynuowane jeszcze do końca czerwca bieżącego roku. W związku z tym dane dotyczące zdarzeń zaistniałych po 31 maja 2019 r. z wyjątkiem naliczeń opłat za lokal za miesiąc czerwiec 2019 r. nie będą już aktualizowane w dotychczasowym systemie informatycznym firmy MIESZCZANIN.

Dlatego też, informujemy osoby korzystające z modułu „e-KARTOTEKA”, że informacje w tym module również nie będą już aktualizowane. Spółdzielnia przygotowuje dla mieszkańców odpowiednik tego modułu o nazwie „eBOK”  firmy UNISOFT, który uruchomiony zostanie 1 lipca 2019 roku. Osoby zainteresowane elektronicznym dostępem do danych związanych z opłatami za lokal w module „eBOK” będą musiały zarejestrować się przy użycia loginu i hasła, o czym Zarząd poinformuje w kolejnej wiadomości.

Przepraszamy Państwa za wszelkie utrudnienia związane ze zmianą systemu.

Jednocześnie informujemy, że bieżących informacji na temat opłat za lokal i sald rozliczeń na poszczególnych lokalach mieszkalnych udzielają pracownicy w sali obsługi klienta (sala nr 1) w siedzibie Spółdzielni oraz telefonicznie tym osobom, które w oświadczeniu złożonym do Spółdzielni wyraziły zgodę na taką formę kontaktu.