Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11

Spotkania jesienne z mieszkańcami wrzesień 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza na jesienne otwarte spotkanie  mieszkańców z bloków:

  • os. 700-lecia Żor w dniu 17.09.2019r. (wtorek) o godz. 1600 w Klubie „Iskierka” w PU-17 na os. 700-lecia Żor,
  • os. Sikorskiego w dniu 18.09.2019r. (środa) o godz. 1600  w świetlicy „WISUS” w PU-15 na os. Sikorskiego.
  • os. Pawlikowskiego w dniu 23.09.2019r. (poniedziałek) o godz. 1600 w Bibliotece Publicznej na os. Pawlikowskiego.
  • os. Korfantego w dniu 24.09.2019r. (wtorek) o godz. 1600 w świetlicy „SMOK” w PU-10 na os. Korfantego.
  • os. Ks. Władysława oraz os. Powstańców Śl. bud. 2 w dniu 25.09.2019r. (środa) o godz. 1600  w świetlicy „REBUS” w PU-1 na os. Ks. Władysława.

Przygotowane tematy spotkania to: Konsultacja zadań remontowych na 2020r. na poszczególne budynki mieszkalne, Informacja o realizacji Programu Rewitalizacja, Informacja o kosztach ogrzewania budynków w sezonie 2018-2019, Informacja o procedurach związanych z przekształcaniem prawa do gruntów pod budynkami mieszkalnymi, Informacja o jubileuszu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, Inne informacje i dyskusja.

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Aktualności

Logowanie dla nr członka 1234 o imieniu Tadeusz.
Użytkownik: 1234
Hasło: nr1234Tadeusz

Logo EU programy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że 16 października 2015r. na konto Spółdzielni wpłynęła kwota dotacji unijnej w wysokości 334.617,55zł za likwidację elementów azbestowych z budynków: na os. 700-lecia Żor 5, 5ab, 5c, 13, 14, 20, 21 oraz na os. Księcia Władysława 5 i 7.

Wniosek o dotację został złożony w 2010 r., zdanie zostało zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Dotacja miała stanowić i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w kwietniu 2015r.

Otrzymane środki zasilają fundusze remontowe poszczególnych wskazanych budynków. Wysokość środków przypadających na każdy budynek prezentuje załącznik.

Dotacja z Unii na likwidację azbestu

Podział części stałej do zmiennej w rozliczeniach c.o. w okresie rozliczeniowym 2019-2020.

Zgodnie z zapisami § 7 pkt. 5 Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, Zarząd informuje, że na podstawie § 7 pkt. 3, 4 i 5 Regulaminu w dniu 13.08.2019 r. uchwałą nr 88/2019 zatwierdził proporcje części stałej do zmiennej w rozliczeniach kosztów ciepła okresu rozliczeniowego od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r., które podaje do wiadomości w załączeniu.

Podział poprzedzony był analizą dotychczasowych kosztów ogrzewania w sezonie 2018-2019 oraz analizą wykorzystania ciepła przez elementy nieopomiarowane (bez podzielników) instalacji c.o. każdego budynku.

Przypominamy, że rozliczenia kosztów c.o. w zbliżającym się okresie rozliczeniowym 2019-2020, odbywać się będą w oparciu  o odczyty z nowych podzielników firmy Apator.

Zostały ustalone ostatnie bezpłatne terminy montażu podzielników, które powinny być zamontowane do końca sierpnia 2019r. Osoby, u których nie wymieniono podzielników prosimy o utrzymanie kontaktu z administracjami osiedlowymi.