Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Do pobrania

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

W załączeniu druki:

 • wniosek o przyjęcie w poczet członków,
 • deklaracja przystąpienia do Spółdzielni,
 • wniosek o skreślenie z rejestru członków dla odrębnych właścicieli,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z rozliczeniem wody i c.o.,
 • kwestionariusz osobowy dotyczący spółdzielczego prawa do lokalu,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 • pełnomocnictwo do udziału w części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,
 • wniosek o udostępnienie dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej
 • zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,
 • wniosek dotyczący spłaty jednorazowej opłaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu.

 Do pobrania

Czytaj więcej: Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Sprawy czynszowe

W załączeniu druki

 • wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty
 • wniosek o zmianę zaliczki na wodę i kanalizację
 • wniosek o zmianę zaliczki na centralne ogrzewanie
 • wniosek o wysyłanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem urzędu pocztowego
 • wniosek o rezygnację z wysyłania korespondencji
 • oświadczenie dot. nadpłaty
 • upoważnienie - polecenie zapłaty
 • oświadczenie o zmianie ilości osób
 • wniosek o udzielenie pełnomocnictwa
 • wniosek o  wydanie danych do EBOK
 • wniosek o  wydanie danych do EBOK- duplikat
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

do pobrania

Czytaj więcej: Sprawy czynszowe

Monitoring

W załączeniu druki:

 • wniosek o zainstalowanie monitoringu,
 • kopia nagrań dla instytucji,
 • kopia nagrań dla osób fizycznych,
 • wniosek o dostęp do bieżacego obrazu.

Czytaj więcej: Monitoring