Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-Kartoteka

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Do pobrania

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

W załączeniu druki:

  - oświadczenie o zapoznaniu się z rozliczeniem wody i c.o.,

  - przyjęcie w poczet członków,

  - pełnomocnictwo do udziału w części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,

  - skreślenie z rejestru członków dla odrębnych właścicieli,

  - zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  - deklaracja przystąpienia do Spółdzielni,

  - kwestionariusz osobowy dotyczący spółdzielczego prawa do lokalu,

  - oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 

 Do pobrania

Czytaj więcej: Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Sprawy czynszowe

W załączeniu druki

  • wniosek o zmianę zaliczki na wodę i kanalizację
  • wniosek o zmianę zaliczki na centralne ogrzewanie
  • wniosek o rezygnację z wysyłania korespondencji
  • oświadczenie dot. nadpłaty
  • wniosek o udzielenie pełnomocnictwa
  • prośba o rozłożenie na raty
  • upoważnienie - polecenie zapłaty
  • oświadczenie o zmianie ilości osób
  • wniosek o wysyłanie wszelkiej korespondencji za pośrednictwem urzędu pocztowego

do pobrania

Czytaj więcej: Sprawy czynszowe