Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11

Przetargi na lokale mieszkalne

Obwieszczenie Nr 1/2018

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr 1/2018

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach os. Korfantego PU – 11 ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności poniższego lokalu mieszkalnego:
   - Żory, os. Księcia Władysława 8A/36, kat. M – 3, o pow. 48,90 m2 (VI piętro), wywoławcza wartość 102.000,00 zł, wysokość wadium: 4.000,00 zł, postąpienie: 2.000,00 zł.
  2. W/w lokal mieszkalny można oglądać w dniu 01.06.2018 r. w godzinach od 900-1330, w dniu 7.06.2018 r. w godzinach od 900-1530 oraz w dniu 11.06.2018 r. w godzinach od 900-1430. Informacji w tym zakresie udzielają pracownicy administracji osiedla Księcia Władysława tel. 32 43 41 930.
  3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
  a) zapoznanie się z Regulaminem przetargu oraz wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu,
  b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (liczy się data wpływu na konto Spółdzielni).
  4. Przetarg odbędzie się w dniu 13.06.2018 r. o godzinie 900 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach osiedle Korfantego PU – 11, pok. 11B.
  5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod tel. 32 47 88 166 lub 32 47 88 167 od poniedziałku do środy w godzinach od 7ºº do 15ºº, w czwartki od 7ºº do 16ºº , w piątki od 7ºº do 14ºº pokój 1, os. Korfantego PU – 11 w Żorach.