Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9

Przetargi na lokale użytkowe

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

 L.p

 Lokalizacja

 Powierzchnia m²

Proponowane stawki

najmu netto*

1.

os. 700 lecia Żor bud. 2

19,10 m²

 15,00 zł/m²

 

2.

os. Korfantego PU-11 (parter)

35,45 m²

 11,00 zł/m²

 

3

 os. Sikorskiego PU-15

54,07 m²

 13,00 zł/m²

4.

os. Pawlikowskiego PU-12 Hala targowa

 6,60 m²

 1 boks

9,50 zł/m²

5.

os. Pawlikowskiego PU-12 Hala targowa

6,50 m²

 14 boksów 

9,50 zł/m²

6.

os. Pawlikowskiego PU-12 Hala targowa

13,50 m²

 jeden boks

9,50 zł/m²

7.

os. Pawlikowskiego PU-12 Hala targowa

13,30 m2

6 boksów

 9,50 zł/m2

8.

os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro)

13,10 m²

11,00 zł/m²

9.

os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro)

16,55 m²

pomieszczenie ciemne

8,50 zł/m²

10.

os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro)

15,75 m²

pomieszczenie ciemne

8,50 zł/m²

 

            *Proponowane stawki najmu netto nie obejmują cen za media.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel. 32 478 81 82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka najmu (netto)

1

PU-7 os. Powstańców Śląskich

201,40 m²

11,00 zł/m²

 2

PU-7 os. Powstańców Śląskich

215,50 m²

 12,00 zł/m²*

 3

PU-8 os. Powstańców Śląskich

257,07m²

 12,00 zł/m²*

 4

PU-13 os. Pawlikowskiego

212,44 m²

 9,00 zł/m²

 5

PU-13 os. Pawlikowskiego

119,63 m²

 9,00 zł/m²

 6

PU-8 os. Powstańców Śląskich

(piwnice)

171,67 m²

 4,00 zł/m²

 7

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

197,41 m²

 4,00 zł/m²

 8

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

279,00 m²

 4,00 zł/m²

*Wymagana procedura przetargowa.

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel. 32 478 81 82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.

Przetarg na lokale użytkowe w dniu 30.11.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach                                                                                                                                                                                                                                               

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

1.

PU-7 os. Powstańców Śl.

215,50 m²

12,00 zł/m2

2.600,00 zł

 2. PU-7 os. Powstańców Śl. 201,40 m2 11,00 zł/m2 2.220,00 zł
 3. PU-8 os. Powstańców Śl. 257,07 m² 12,00 zł/m2 3.100,00 zł
 4.

PU-13 os. Pawlikowskiego

212,44 m²

 9,00 zł/m²

1. 920,00 zł

 5.

PU-13 os. Pawlikowskiego

119,63 m²

 9,00 zł/m²

1. 080,00 zł

 6.

PU-8 os. Powstańców Śląskich (piwnice)

171,67 m²

 4,00 zł/m²

   690,00 zł

 7.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

197,41 m²

 4,00 zł/m²

790,00 zł

8.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

279,00 m²

4,00 zł/m²

1.120,00 zł  

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną branżę,
 • ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • ksero wpłaty wadium,
 • nr konta, na które zwracane jest wadium.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z "Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
 • oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 29.11.2018r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory (sekretariat pok. 11).

Termin składania ofert ustala się na dzień 30.11.2018r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2018r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel.  32 478 81 82  

Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Przetarg na lokale użytkowe w dniu 21.09.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg ustny nieograniczony przetarg na najem lokali użytkowych w Żorach                                                                                                                                                                                                                                                

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

Stawka wywoławcza (netto)

Wadium

 1

PU-10 os. Korfantego

172,50 m²

 11,00 zł/m²

1. 900,00 zł

 2

PU-13 os. Pawlikowskiego

212,44 m²

 9,00 zł/m²

1. 920,00 zł

 3

PU-13 os. Pawlikowskiego

119,63 m²

 9,00 zł/m²

1. 080,00 zł

 4

EKR ul. Okrężna 3

60,43 m2

 12,00 zł/m2

730,00 zł

 5

PU-8 os. Powstańców Śląskich (piwnice)

171,67 m²

 4,00 zł/m²

  690,00 zł

 6

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

197,41 m²

 4,00 zł/m²

  790,00 zł

 7

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

279,00 m²

 4,00 zł/m²

1.120,00 zł

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Termin przejęcia lokali do uzgodnienia.

Minimalne postąpienie wynosi 0,50 zł/m² (netto).

Oferty winny zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną branżę,
 • ksero aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 • ksero wpłaty wadium,
 • nr konta, na które zwracane jest wadium.
 • oświadczenie o zapoznaniu się z "Regulaminem przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddawania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu” z dnia 17.11.2014 r.
 • oświadczenie oferenta, które załączone jest pod ogłoszeniem do przetargu.

Wadium należy uiścić na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, ING Bank Śląski   O/Żory nr 51105010701000000400658373 w terminie do 20.09.2018r.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej i zapieczętowanej firmową pieczątką kopercie, zaadresowaną na adres Spółdzielni, opisanej „PRZETARG – NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory (sekretariat pok. 11).

Termin składania ofert ustala się na dzień 21.09.2018r. do godz. 9ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.09.2018r. o godz. 11ºº w sali konferencyjnej Spółdzielni (I piętro) os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory w obecności Oferentów.

Osoba wygrywająca przetarg przed protokolarnym przejęciem lokalu ma obowiązek wpłaty kaucji zabezpieczającej w wysokości dwumiesięcznego czynszu brutto za wylicytowany lokal.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel. 32 478 81 82 Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu oraz wyboru oferenta bez podania przyczyny.

Wolne lokale użytkowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że posiada następujące wolne lokale użytkowe:

 L.p

 Lokalizacja

 Powierzchnia m²

Proponowane stawki

czynszu netto

1.

os. Korfantego PU-11     (parter)

35,45 m²

 11,00 zł/m²

2.

os. Pawlikowskiego PU-12 Hala targowa

6,60 m² - 1 boks

9,50 zł/m²

3.

os. Pawlikowskiego PU-12 Hala targowa

6,50 m² - 14 boksów

9,50 zł/m²

4.

os. Pawlikowskiego PU-12 Hala targowa

13,50 m² - 1 boks

9,50 zł/m²

5.

os. Pawlikowskiego PU-12 Hala targowa

13,30 m2 - 6 boksów

 9,50 zł/m2

6.

os. Sikorskiego Okrężna 3  (parter)

36,20 m²

11,00 zł/m²

7.

os. Sikorskiego Okrężna 3   (II piętro)

13,10 m²

11,00 zł/m²

8.

os. Sikorskiego Okrężna 3  (II piętro)

16,55 m²
pomieszczenie ciemne

8,50 zł/m²

9.

os. Sikorskiego Okrężna 3  (II piętro)

15,75 m²

pomieszczenie ciemne

8,50 zł/m²

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój 18, os. Korfantego PU-11 tel. 32 478 81 82 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.