Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na wymianę włazów, montaż wiatrołapów oraz montaż drabin na dach w dn. 14.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymiana zjazdów na wózki w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Korfantego 13.

Zadanie II. Montaż 83 szt. wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnym na os.  Powstańców Śląskich 2, os. Ks. Władysława 11, os. Pawlikowskiego 7, 8, 12, os. Sikorskiego 5a, 5, 17.

Zadanie III. Montaż 12 szt. drabin na dach wraz z obręczą do pawilonów usługowych na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. B, PU-16 seg. A, PU-17, os. Ks. Władysława PU-1, os. Powstańców Śląskich PU-8, os. Pawlikowskiego PU-12, PU-13, os. Sikorskiego PU-15 seg. ABC.

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2019 r.
Składanie ofert do 14.02.2019 r. do godz. 900  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – wymiana zjazdów, montaż wiatrołapów, drabiny”.

Nie otwierać przed dn. 14.02.2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.02.2019 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości:

Zadanie I. 500,00 zł, Zadanie II. 6.000,00 zł, Zadanie III. 2.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00 w wysokości 50,00 zł brutto.

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za wymagania ofertowe na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 i przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe

 Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.