Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na wymianę instalacji wodnej oraz na dostawę i montaz reduktora ciśnienia wody w dn. 21.02.2019 r.

Spółdzielnia mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę instalacji wodnej na os. Pawlikowskiego PU-12.

Zadanie II. Dostawę i montaż reduktora ciśnienia sieci wodociągowej na os. Sikorskiego EKR.

 

Termin wykonania zamówienia: zadanie I. do 15.04.2019 r., zadanie II. do 31.07.2019 r.
Składanie ofert do 21.02.2019 r. do godz. 900  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – wymiana instalacji wodnej, montaż reduktora ciśnienia”.

Nie otwierać przed dn. 21.02.2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.02.2019 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości:

Zadanie I. 1.000,00 zł, Zadanie II. 500,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00 w wysokości 50,00 zł brutto.

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za wymagania ofertowe na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 i przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe

 Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.