Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. w dn. 28.02.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na czyszczenie mechaniczno – chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. 700 lecia Żor 3ab, 5, 6, 7, 21, os. Ks. Władysława 3, 7, 9, 10, 13, os. Korfantego 1, 2, 9, 11, os. Sikorskiego 8A, 9A, 11, 15.

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.08.2019 r.
Składanie ofert do 28.02.2019 r. do godz. 900  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – czyszczenie instalacji c.o.”.

Nie otwierać przed dn. 28.02.2019 r. w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2019 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości 12.000,00 zł.

 Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00 w wysokości 50,00 zł brutto.

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za wymagania ofertowe na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 i przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.