Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na remont elewacji pawilonu użytkowego w dn. 14.03.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Remont elewacji pawilonu użytkowego na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. A, B.

Zadanie II. Remont elewacji pawilonu użytkowego na os. Korfantego PU-11.

Zadanie II. Remont elewacji pawilonu użytkowego na os. Sikorskiego EKR bud. 3.

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2019 r.
Składanie ofert do 14.03.2019 r. do godz. 900  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – remont elewacji”. Nie otwierać przed dn. 14.03.2019 r.


Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2019 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości:

Zadanie I. 2.000,00 zł, Zadanie II. 4.500,00 zł, Zadanie III. 500,00 zł

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00 w wysokości 50,00 zł brutto.

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za wymagania ofertowe na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 i przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

 

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod
nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.