Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na montaż wiat na kontenery z odpadami komunalnymi wraz z zasilaniem energią elektryczną w dn. 04.04.2019 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na montaż 7 wiat na kontenery z odpadami komunalnymi wraz z zasilaniem energią elektryczną na:

  1. os. 700 lecia Żor 6 (1 wiata),
  2. os. Ks. Władysława 11H (1 wiata),
  3. os. Korfantego 4, 5, 6, 19A (4 wiaty),
  4. os. Pawlikowskiego 7B (1 wiata),

z podziałem na III etapy:

ETAP I. Produkcja wiat na kontenery z odpadami komunalnymi wraz z dostawą i montażem.

ETAP II. Utwardzenie terenu pod wiaty.

ETAP III. Wykonanie zasilania energią elektryczną (fotowoltaika), montaż i konfiguracja systemu czytnika kluczy elektronicznych wejścia do wiat, wykonanie oświetlenia.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny etap.

Końcowy termin wykonania zamówienia: do 25.10.2019r.

Składanie ofert do 04.04.2019 r. do godz. 900  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony - WIATY NA KONTENERY”. Nie otwierać przed dniem 04.04.2019r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2019 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości: ETAP I – 3.000,00 zł; ETAP II – 1.000,00 zł; ETAP III – 2.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne są na stronie internetowej www.smzory.pl. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 18 lub 17 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE wiaty 04..pdf)WYMAGANIA OFERTOWE wiaty 04..pdf[ ]325 kB125 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1. FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1. FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]102 kB90 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR. 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc)ZAŁ. NR. 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc[ ]35 kB83 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR. 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc)ZAŁ. NR. 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc[ ]39 kB84 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR. 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc)ZAŁ. NR. 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc[ ]38 kB91 Downloads