Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie jest podzielone na części ponieważ liczba członków Spółdzielni przekracza 500.

Do Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz niniejszego Statutu.

Udział w poszczególnych częściach biorą członkowie Spółdzielni zaliczeni do poszczególnych części.

Czytaj więcej: Walne Zgromadzenie

Rada Nadzorcza - Kadencja RN : 2016-2019

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Aktualny skład Rady Nadzorczej po ukonstytuowaniu się w dniu 01.07.2016 r. wybrany spośród członków Spółdzielni, przedstawia się następująco:

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Osiedle zamieszkania
1. Wałęsa Edward Przewodniczący Rady Nadzorczej Os. Korfantego
2. Pilarska Irena Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Os. Ks.Władysława
3. Kuźma Grażyna Sekretarz Rady Nadzorczej Os. Ks. Władysława
4. Duda Lucyna Członek Rady Nadzorczej Os. Pawlikowskiego
5. Lech Małgorzata Członek Rady Nadzorczej Os. Sikorskiego
6. Latos Zbigniew Członek Rady Nadzorczej Os.Sikorskiego
7. Pitlok Regina Członek Rady Nadzorczej Os. Ks. Władysława
8. Struczyk Teresa Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Os. Korfantego
9. Wieczorkowska Wiesława Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Os. 700-lecia Żor

 

 

 

 

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością gospodarczą Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa i jego Zastępców.

Skład Zarządu :

  • Prezes - Zbigniew Matyjas
  • Z-ca Prezesa - Renata Sułkowska
  • Z-ca Prezesa - Katarzyna Lasko