Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada

Rada Nadzorcza - Kadencja RN : 2016-2019

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Aktualny skład Rady Nadzorczej po ukonstytuowaniu się w dniu 01.07.2016 r. wybrany spośród członków Spółdzielni, przedstawia się następująco:

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Osiedle zamieszkania
1. Wałęsa Edward Przewodniczący Rady Nadzorczej Os. Korfantego
2. Pilarska Irena Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Os. Ks.Władysława
3. Kuźma Grażyna Sekretarz Rady Nadzorczej Os. Ks. Władysława
4. Duda Lucyna Członek Rady Nadzorczej Os. Pawlikowskiego
5. Lech Małgorzata Członek Rady Nadzorczej Os. Sikorskiego
6. Latos Zbigniew Członek Rady Nadzorczej Os.Sikorskiego
7. Pitlok Regina Członek Rady Nadzorczej Os. Ks. Władysława
8. Struczyk Teresa Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Os. Korfantego
9. Wieczorkowska Wiesława Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Os. 700-lecia Żor