Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada

Regulamin w sprawie korzystania lub najmu pomieszczeń ogólnego użytku w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na cele własne oraz na cele niemieszkaniowe z dnia 17.09.2018 r.

§ 1


Za pomieszczenia ogólnego użytku mieszkańców uważa się pomieszczenia przeznaczone na:
a) użytek wspólny lub cel własny: pralnie, suszarnie, wózkownie, rowerownie, pomieszczenia po węzłach gazowych, pomieszczenia po wsypach, zabudowane części korytarzy,
b) cele niemieszkaniowe: pomieszczenia na parterach budynków 11-kondygnacyjnych, tzw. „przejściówki”, zaewidencjonowane jako pomieszczenia wspólnego użytku danej nieruchomości.

Czytaj więcej: Regulamin w sprawie korzystania lub najmu...

Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu z dnia 17.11.2014 r.

§ 1

FORMY WYBORU NAJEMCY LOKALU UŻYTKOWEGO

  1. Oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach odbywa sie w drodze przetargu.
  2. Wynajmowanie lokali użytkowych stanowiących mienie Spółdzielni oprócz wyboru w drodze przetargu odbywa sie także poprzez pozyskiwanie potencjalnych najemców z rynku obrotu nieruchomościami przez pracowników Spółdzielni oraz poprzez zlecenie poszukiwania najemców biurom zajmującym się obrotem nieruchomościami.

Czytaj więcej: Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem...

Regulamin wynajmu mieksc parkingowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach - os. Sikorskiego bud. 2

Regulamin wynajmu miejsc parkingowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

  1. Regulamin określa zasady przydziału i wynajmu miejsc parkingowych oraz kryteria wyboru osób, które mogą korzystać z wynajmu.
  2.  Regulamin dotyczy tylko miejsc parkingowych stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zgodnie z § 49 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach usytuowanych przy budynku os. Sikorskiego 2, na granicy działki z drogą publiczną i innym niż Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zarządcą nieruchomości, których usytuowanie opisuje szkic w załączony do Regulaminu.

Czytaj więcej: Regulamin wynajmu mieksc parkingowych w...