Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze.
 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 5. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
 6. Regulamin ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

Czytaj więcej: Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i...

Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług

§ 1


POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dla podejmowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach ekonomicznie uzasadnionych decyzji przy zawieraniu umów na wykonanie robót budowlanych i usług, wprowadza się tryb przetargowy i powołuje się komisję przetargową.
  Przetarg ma zapewnić zamawiającemu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, spośród co najmniej jednej pisemnej oferty, złożonej w postępowaniu przetargowym i nie podlegającej odrzuceniu.

Czytaj więcej: Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni...

Zasady organizacji i ponoszenie opłat "Akcji Lato w mieście" i "Akcji Zima w mieście ", organizaowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach

1. „Akcja Lato w mieście” i „Akcja zima w mieście” to półkolonie dla dzieci organizowane w ramach działalności kulturalno-oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
2. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat, w formie dwutygodniowych turnusów w okresie ferii zimowych i w okresie przerwy wakacyjnej.

Czytaj więcej: Zasady organizacji i ponoszenie opłat "Akcji...

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

§ 1.

 1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego (zwanego dalej „monitoringiem”), zasady uruchamiania, konserwacji systemu monitoringu wizyjnego i przechowywania zapisu z kamer oraz tryb udostępniania danych.
 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, zwana dalej „Spółdzielnią”.

Czytaj więcej: Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w...