Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9

WAŻNA INFORMACJA
-
Ze względu na dużą nieobecność chorobowa pracowników zmuszeni jesteśmy czasowo zamknąć placówki Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
-
Nie prowadzimy żadnej obsługi bezpośredniej. Ze względu na nieobecność chorobową, ograniczony jest też kontakt telefoniczny z pracownikami. Zalecamy kontakt poprzez email.
-
Zaświadczenia potwierdzane przez Spółdzielnię wydawane będą z opóźnieniami. Większość pism dostarczanych będzie do skrzynek pocztowych lokalu.
- Wszelką korespondencję i wnioski prosimy wrzucać do ustawionego przy wejściu Siedziby Spółdzielni oznaczonego pojemnika, przesłać pocztą lub emailem. Można skorzystać z wystawionych druków.
- Można składać wnioski o wydanie książeczek do opłat. Książeczki będą dostarczone do skrzynki pocztowej lokalu.
-
Ze względu na infekcje, mogą okresowo zmieniane być godziny pracy kasy. Punkt kasowy w Siedzibie Spółdzielni zazwyczaj jest czynny w godz. 800-1400.
Za utrudnienia bardzo przepraszamy, a za wyrozumiałość dziękujemy.

                                                                                                                                Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Kontakt z Siedzibą Spółdzielni:                                                               

Sekretariat:                      32/47 88 160     sekretariat@smzory.pl
Dział czynszów:               32/47 88 164     czynsze@smzory.pl
Dział czł.-mieszkaniowy    32/47 88 166     mieszkaniowy@smzory.pl
Dział windykacji                32/47 88 167     windykacje@smzory.pl
                                                                                                                 

Kontakt z administracjami:

Os. 700-lecia Żor              32/43 44 006     700lecia@smzory.pl
Os. Księcia Władysława   32/43 41 930     ks.wladyslawa@smzory.pl
Os. Korfantego                 32/43 45 149    korfantego@smzory.pl
Os. Pawlikowskiego          32/43 44 172   pawlikowskiego@smzory.pl
Os. Sikorskiego               32/43 53 404    sikorskiego@smzory.pl

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Aktualności

Logowanie dla nr członka 1234 o imieniu Tadeusz.
Użytkownik: 1234
Hasło: nr1234Tadeusz

Logo EU programy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że 16 października 2015r. na konto Spółdzielni wpłynęła kwota dotacji unijnej w wysokości 334.617,55zł za likwidację elementów azbestowych z budynków: na os. 700-lecia Żor 5, 5ab, 5c, 13, 14, 20, 21 oraz na os. Księcia Władysława 5 i 7.

Wniosek o dotację został złożony w 2010 r., zdanie zostało zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Dotacja miała stanowić i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w kwietniu 2015r.

Otrzymane środki zasilają fundusze remontowe poszczególnych wskazanych budynków. Wysokość środków przypadających na każdy budynek prezentuje załącznik.

Dotacja z Unii na likwidację azbestu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach jest czynna: 
od poniedziałku do środy w godzinach: 700 - 1500, w czwartek w godzinach od 700 - 1600,  w piątek w godzinach od 700 - 1400.

map-location1-b

Os. Korfantego PU-11
44-240 Żory

email126-b

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

telephone126-b

+48 324788173,
+48 324342515

telephone124-b

+48 324344611

 

 REGON 000840958       NIP 651-000-33-77

 

Kasa czynna jest w godzinach:

Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 

 • poniedziałek - środa    800 – 1400
 • czwartek                   800 - 1600
 • piątek                       800 - 1400

Administracja os. 700-lecia Żor PU-17

 • poniedziałek – wtorek  800 – 1330

Administracja os. Pawlikowskiego PU-12

 • czwartek 730 -1600

bank19


ING Bank Śląski O/Żory  51 1050 1070 1000 0004 0065 8373

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

pełni dyżury w drugi czwartek każdego miesiąca od godz. 1500 - 1600 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach Os. Korfantego PU-11. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zawiesza dyżury członków Rady Nadzorczej do odwołania.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

ustalił termin cotygodniowych spotkań z mieszkańcami naszej Spółdzielni w każdy czwartek, w godzinach 1200 – 1600, w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach Os.Korfantego PU-11.
Mieszkańcy mają możliwość ustalenia godziny spotkania telefonicznie w uzgodnieniu z sekretariatem tel. 32 4342515, 32 4788160.

 

Administracje Osiedli są czynne od poniedziałku do środy od godz. 700 - 1500, w czwartek od godz. 700 - 1600, w piątek od godz. 700 - 1400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 i 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach 44-240 Żory, Oś.Korfantego PU-11, tel.:32/4788160, 32/4343983,  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisana  przez  Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000101163, NIP:6510003377, REGON:000840958
  Inspektor danych osobowych : tel.:32/4788184,  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:
  Dane przetwarzane są w celu wykonywania działalności statutowej i ustawowej wynikającej z zapisów poniższych  ustaw:
 1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODOD:
 • Art. 6 ust.1 litera a- w celach , gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody,
 • Art. 6 ust. 1 litera b- w celach związanych z realizacją zawartej umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na  żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
 • Art. 6 ust.1 litera c- w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ,
 • Art. 6 ust. 1 litera d - w celach ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej
 • Art. 6 ust. 1 litera f – w celach niezbędnych wynikających  z prawnie  uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią , z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności , gdy osoba, której dotyczą jest dzieckiem np. zapewnienie  bezpieczeństwa osób i mienia
 • Art. 9 ust.2 litera a – w celach wynikających z dostarczanych przez Państwo dokumentów zawierających dane o charakterze szczególnych kategorii wyłącznie w pierwszej fazie postępowania wewnątrzspółdzielczego na podstawie Państwa zgody
 • Art. 9 ust.2 litera b- w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

     b. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
     c. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
     d. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.o własności lokali,
     e. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
     f.  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
     g. Ustawy z dnia 23 kwietnia  1964r. Kodeks cywilny,
     h. Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
      i. Ustawy z dnia 21 lutego 2019r.o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
         Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
         sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
      j. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez Inspektora Ochrony Danych
         Osobowych,
     k. Statutu i Regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

 1. Odbiorcy danych: dane osobowe mogą być przekazane podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji celów  Administratora, organom państwowym i innym  podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora, osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą prawnie uzasadnione interes do pozyskania informacji.
 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich: dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 1. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji: Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 2. Okres przetwarzania i przechowywania danych: dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą:
 • Prawa dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii
 • Prawa do sprostowania, poprawienia swoich danych
 • Prawo do usunięcia swoich danych tzw prawo do bycia zapomnianym jeżeli nie zachodzą inne  p/wskazania prawne
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 1. Podanie danych osobowych: podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne do wypełnienia obowiązków  statutowych i prawnych ciążących na administratorze. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji tych zadań.
  W przypadku pozyskania od Pana/Pani danych osób trzecich np.osób współzamieszkujących  zobowiązujemy Państwa do obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych   wobec tych osób.

 WNIOSEK O REALIZACJĘ PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM 2016/6791 (RODO)