Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9

- W siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach prowadzona jest obsługa bezpośrednia w biurze obsługi klienta na parterze  w godz. 800-1400, w zakresie: spraw czynszowych, członkowsko-mieszkaniowych i przyjmowania korespondencji.
-
Pozostałe sprawy realizowane są telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
-
Kasa w Siedzibie Spółdzielni jest czynna w godz. 800-1400.
-
Kasa na administracjach jest czynna:  os. 700-lecia Żor - poniedziałek- wtorek od 800-1300, na os. Pawlikowskiego - czwartek od 730-1600.

 

Kontakt z Siedzibą Spółdzielni:
Sekretariat:                                             32/47 88 160              sekretariat@smzory.pl
Dział czynszów:                                      32/47 88 164              czynsze@smzory.pl
Dział członkowsko-mieszkaniowy           32/47 88 166              mieszkaniowy@smzory.pl
Dział windykacji                                      32/47 88 169               windykacja@smzory.pl
Dział GZM – inspektorzy    nadzoru      32/47 88 172

Dział GZM – lokale użytkowe                  32/47 88 182

 

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Aktualności

Logowanie dla nr członka 1234 o imieniu Tadeusz.
Użytkownik: 1234
Hasło: nr1234Tadeusz

Logo EU programy

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach informuje, że 16 października 2015r. na konto Spółdzielni wpłynęła kwota dotacji unijnej w wysokości 334.617,55zł za likwidację elementów azbestowych z budynków: na os. 700-lecia Żor 5, 5ab, 5c, 13, 14, 20, 21 oraz na os. Księcia Władysława 5 i 7.

Wniosek o dotację został złożony w 2010 r., zdanie zostało zrealizowane w 2011 r. i 2012 r. Dotacja miała stanowić i stanowi 40% kosztów kwalifikowanych. Kontrola Urzędu Marszałkowskiego odbyła się w kwietniu 2015r.

Otrzymane środki zasilają fundusze remontowe poszczególnych wskazanych budynków. Wysokość środków przypadających na każdy budynek prezentuje załącznik.

Dotacja z Unii na likwidację azbestu

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zaprasza na wiosenne otwarte spotkania mieszkańców:

 • os. 700-lecia Żor w dniu 19.03.2019 r. (wtorek) o godz. 1630 w Klubie „Iskierka” w PU-17 na os. 700-lecia Żor
 • os. Pawlikowskiego w dniu 20.03.2019 r. (środa) o godz. 1630 w Bibliotece Publicznej na os. Pawlikowskiego
 • os. Ks. Władysława i os. Powstańców Śl. bud. 2 w dniu 26.03.2019 r. (wtorek) o godz. 1630  w Klubie „REBUS” w PU-1 na os. Ks. Władysława
 • os. Korfantego w dniu 27.03.2019 r. (środa) o godz. 1630 w Świetlicy „SMOK” w PU-10 na os. Korfantego
 • os. Sikorskiego w dniu 28.03.2019 r. (czwartek) o godz. 1630 w Klubie „WISUS” w PU-15 na os. Sikorskiego

Przygotowane tematy spotkania to:

 1. Przekształcenia użytkowania wieczystego we własność – informacje.
 2. Plan termomodernizacji – podsumowanie.
 3. Realizacja programu „Rewitalizacja Osiedli” – plany na 2019 r.
 4. Informacja o wymianie podzielników i wodomierzy w zasobach.
 5. Gospodarka odpadami w Spółdzielni – informacje.
 6. Inne tematy.