Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Do pobrania

Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

W załączeniu druki:

 1. wniosek o przyjęcie w poczet członków,
 2. deklaracja przystąpienia do Spółdzielni,
 3. wniosek o skreślenie z rejestru członków dla odrębnych właścicieli,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z rozliczeniem wody i c.o.,
 5. kwestionariusz osobowy dotyczący spółdzielczego prawa do lokalu,
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych,
 7. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,
 8. pełnomocnictwo do udziału w części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,
 9. wniosek o udostępnienie dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej
 10. zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach,
 11. wniosek dotyczący spłaty jednorazowej opłaty związanej z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego gruntu.
 12. oświadczenie w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do dokonywania czynności prawnych

 Do pobrania

Czytaj więcej: Sprawy członkowsko-mieszkaniowe

Sprawy czynszowe

W załączeniu druki

 1. wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty,
 2. wniosek o zmianę zaliczki na wodę i kanalizację,
 3. wniosek o zmianę zaliczki na centralne ogrzewanie,
 4. wniosek o rezygnację z wysyłania korespondencji,
 5. oświadczenie dot. nadpłaty,
 6. upoważnienie - polecenie zapłaty,
 7. oswiadczenie o zmianie ilości osób,
 8. wniosek o udzielenie pełnomocnictwa,
 9. wniosek o  wydanie danych do EBOK,
 10. wniosek o  wydanie danych do EBOK- duplikat,
 11. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 12. wniosek o wydanie książeczki

do pobrania

Czytaj więcej: Sprawy czynszowe

Monitoring

W załączeniu druki:

 • wniosek o zainstalowanie monitoringu,
 • kopia nagrań dla instytucji,
 • kopia nagrań dla osób fizycznych,
 • wniosek o dostęp do bieżacego obrazu.

Czytaj więcej: Monitoring