Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego

network48-bDziałalność
oświatowo - kulturalna

 

key197e-BOK

 

building104-bHistoria

 

graphic49

Rewitalizacja Osiedli

 

folder264Administracja

 

clip26Do pobrania

 

directional-sign11-bKontakt

 

wrench78-bDyżury i awarie

 

Historia

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

        W dniu 16 listopada 1979 r. w Klubie „Rebus” w Żorach, zorganizowano Zebranie Założycielskie Spółdzielni, której dano nazwę: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach. Podczas zebrania uchwalono Statutu Spółdzielni, przyjęto program działalności Spółdzielni, wybrano Rady Spółdzielni oraz uzgodniono przejęcie na majątek Spółdzielni zasobów i terenów Międzyzakładowej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na terenie Żor. Poniżej protokół Zebrania Założycielskiego Spółdzielni.


str1

str2

    

                                          str3

Uchwałą nr 3/XI/79 z dnia 16.XI.1979 r. Zebrania Założycielskiego Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach w porozumieniu z Wojewódzką Spółdzielnią Mieszkaniową w Katowicach, Zebranie Założycielskie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej postanowiło przejąć obiekty mieszkalne i niemieszkalne oraz tereny Międzyzakładowej Rybnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Rybniku znajdujące się na terenie miasta i gminy Żory z dniem 1.01.1980 r.

 uchwala 3

W dniu 22 grudnia 1979 r. Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział IV Cywilny wydał postanowienie o zarejestrowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

 postanowienie