Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11

Wynik przetargu z dnia 22.11.2019 r

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na wycinkę i przycinkę drzew z terenów administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach wybrano ofertę złożoną przez : Pana Grzegorza Sobik z Żor.

 Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 03.07.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dn. 03.07.2018 r. na prace budowlane związane z realizacją koncepcji Rewitalizacja osiedli w Żorach na os. Ks. Władysława 5 – 6 – parkingi wybrano firmę P.B.W. I D. ALWA-REX z Rybnika.                

Dziękujemy za udział w przetargu.                                      

Wynik przetargu z dnia 26.04.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego z dn. 26.04.2018 r. na dostawę i montaż platform dla osób niepełnosprawnych na os. Ks. Władysława 3H oraz os. Korfantego 11J do realizacji zadania wybrano firmę Z.M.E. „BAJPAX” z Kłomnic.

Dziękujemy za udział w przetargu.       

Przetarg na dostawę i montaż platform dla osób niepełnosprawnych - dn. 26.04.2018 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach  ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę i montaż 2 szt. platform dla osób niepełnosprawnych na
os. Ks. Władysława 3H oraz os. Korfantego 11J w Żorach.

Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2018 r.
Składanie ofert do 26.04.2018 r. do godz. 900 w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform”.

Nie otwierać przed dn. 26.04.2018 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2018 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2.500,00 zł brutto na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej www.smzory.pl. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej  w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE.pdf[ ]201 kB475 Downloads
Download this file (FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. NR 1.doc)FORMULARZ OFERTOWY ZAŁ. NR 1.doc[ ]42 kB406 Downloads
Download this file (OŚWIADCZENIE OFERENTA ZAŁ NR 2.doc)OŚWIADCZENIE OFERENTA ZAŁ NR 2.doc[ ]35 kB405 Downloads
Download this file (WYKAZ INWESTYCJI ZAŁ. NR 3.doc)WYKAZ INWESTYCJI ZAŁ. NR 3.doc[ ]39 kB418 Downloads
Download this file (AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA ZAŁ. NR 4.doc)AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA ZAŁ. NR 4.doc[ ]38 kB433 Downloads
Download this file (PRZEDMIAR PLATFORMY.pdf)PRZEDMIAR PLATFORMY.pdf[ ]189 kB501 Downloads