Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11

Przetargi na lokale mieszkalne

Obwieszczenie Nr 3/2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Nr 3/2020 z dnia 17.06.2020r.

1. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach, z siedzibą w Żorach, os. Korfantego PU-11 ogłasza przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności poniższych lokali mieszkalnych:
a) Żory, os. Sikorskiego 13J/3, kat. M – 4, o pow. 60,60 m2 (I piętro), wartość wywoławcza 191.000,00 zł, wysokość wadium 10.000,00 zł, postąpienie: 1.000,00 zł.
b) Żory, os. Księcia Władysława 9E/33, kat. M – 4, o pow. 55,70 m2 (V piętro), wartość wywoławcza 180.000,00 zł, wysokość wadium 10.000,00 zł, postąpienie: 1.000,00 zł.

2. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zainteresowanym oferentom udostępnia dokumentację zdjęciową stanu obecnego ww. lokali. Wszelkich szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają telefonicznie pracownicy działu członkowsko-mieszkaniowego: tel. 32/4788160 wewn. 106 lub 116, w godzinach pracy Spółdzielni, czyli od poniedziałku do środy w godzinach od 730 do 1430, w czwartki w godzinach od 730 do 1530 i w piątki w godzinach od 730 do 1330. Ewentualne warunki i terminy bezpośredniego oglądania nieruchomości, ustalane będą indywidualnie, po zgłoszeniu takiego zainteresowania do działu członkowsko-mieszkaniowego na ww. telefony.

3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a) - zapoznanie się z Regulaminem przetargu: https://www.smzory.pl/prawo/regulaminy/1046-regulamin-przetargu-na-ustanowienie-odrebnej-wlasnosci-lokalu-mieszkalnego-z-dnia-23-10-2017-r ,
   - wypełnienie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem przetargu
   - dostarczenie czytelnie podpisanego i wypełnionego oświadczenia jw. do siedziby Spółdzielni (w formie papierowej do skrzynki kontaktowej przy wejściu do Spółdzielni lub w formie elektronicznej /skanu, zdjęcia/ na adres email działu członkowsko-mieszkaniowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), najpóźniej do godziny 1200 w dniu 09.07.2020 r., lub w formie papierowej do członków komisji przetargowej, urzędujących w godz. 1230-1300 w dniu przetargu tj. 09.07.2020 r., w lokalu, w którym przeprowadzony zostanie przetarg.

b) wpłata wadium na konto Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach nr 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg tj. do 08.07.2020r. (liczy się data wpływu środków na konto Spółdzielni).

4. Przetarg  odbędzie   się  w  dniu  09.07.2020 r. o godz. 1300 w Sali Świetlicy „SMOK” w Żorach, osiedle Korfantego, Pawilon Usługowy 10, (pomiędzy ul. Osińską a Powiatowym Urzędem Pracy), natomiast licytacje warunków odbędą się:
a) od godziny 1315 w zakresie lokalu os. Sikorskiego 13J/3 w Żorach;
b) od godziny ok. 1330 w zakresie lokalu os. Księcia Władysława 9E/33 w Żorach.

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zapewnia warunki prowadzenia przetargu z zachowaniem obowiązujących w czasie epidemii zasad higieniczno-sanitarnych. Zobowiązuje się oferentów biorących udział w przetargu w czasie epidemii, do uczestnictwa z zachowaniem środków ochrony osobistej: maska ochronna lub przyłbica oraz jednorazowe rękawiczki.

6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.