Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada

Przetargi na lokale użytkowe

Wolne lokale użytkowe

OGŁOSZENIE NA WOLNE LOKALE UŻYTKOWE

Lp.

Lokal użytkowy/pawilon/osiedle

Powierzchnia m²

1.

PU- 16 os.700 Lecia Żor

189,43m²

2.

PU-2 os. Ks. Władysława

80,78 m²

3.

PU-7 os. Powstańców Śląskich

201,40 m²

4.

PU-12 os. Pawlikowskiego

120,80 m²

5.

PU-13 os. Pawlikowskiego

212,44 m²

6.

PU-15 os. Sikorskiego

125,99 m²

7.

PU-12 os. Pawlikowskiego  Hala targowa – boksy

boksy o różnych powierzchniach

8.

PU-11 os. Korfantego  bud. Dyrekcji

12,55 m²

9.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud. Administracji -pomieszczenie ciemne)

16,55 m²

10.

Os. Sikorskiego Okrężna 3

(II piętro bud Administracji -pomieszczenie ciemne)

15,75 m²

11.

PU-8 os. Powstańców Śląskich (piwnice)

171,67 m²

12.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

197,41 m²

13.

PU-11 os. Korfantego (piwnice)

279,00 m²

Informujemy, że dopuszcza się możliwość wynajęcia części powierzchni piwnic. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy w siedzibie Zarządu.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, os. Korfantego PU-11 tel. 32 4788182 codziennie od poniedziałku do środy w godz700 – 1500, w czwartek od 700-1600, w piątek 700-1400.