Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada

Przetargi na usługi eksploatacyjne

Zimowe utrzymanie własnym sprzętem chodników, dróg i parkingów będących w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

 

    Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

  Zimowe utrzymanie własnym sprzętem chodników, dróg i parkingów będących w Zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach w sezonie zimowym 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023.

Wszelkie informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na os. Korfantego PU-11 pod nr tel. 32/ 47 88 180.

Dokumenty przetargowe będzie można otrzymać od 12.08.2020 r.

drogą elektroniczną po przesłaniu informacji do działu GZM na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni (pok. 11) do dnia 21.08.2020 r. do godz. 9ºº w zaklejonej kopercie z nazwą i siedzibą firmy, zaadresowaną na adres Spółdzielni opisaną:

„Przetarg nieograniczony – Zimowe utrzymanie terenów SM w Żorach”

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym Oferenci w dniu składania ofert proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem GZM – 32/47 88 180.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2020 r. o godz. 11ºº w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach os. Korfantego PU-11, bez udziału oferentów.

Informacje o złożonych ofertach będzie można uzyskać pod nr tel. 32/47 88 180.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do zapoznania się z treścią wymagań ofertowych oraz treścią Regulaminu postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego SM w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.