Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na wykonanie placu zabaw na os. Ks. Władysława 9-10 wraz z przygotowaniem podłoża w dn. 16.09.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie placu zabaw na os. Ks. Władysława 9-10 wraz z  przygotowaniem podłoża, montażem ogrodzenia oraz zagospodarowaniem terenu i zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania".

Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2020 r.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny zakres prac.

Dokumenty przetargowe będzie można otrzymać drogą elektroniczną po przesłaniu informacji do działu GZM na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski o/Żory 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373.

Oferty należy składać do 16.09.2020 r. do godz. 1100  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wykonanie placu zabaw na os. Ks. Władysława 9-10”.                                 

Nie otwierać przed dn. 16.09.2020 r.”

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z Działem GZM - 32/47-88-175

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2020r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej pok.11B w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów.

Informacje o złożonych ofertach będzie można uzyskać pod nr tel. 32/4788175

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej na os. Ks. Władysława 7E w dn. 21.05.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę i montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej na
os. Ks. Władysława 7E, os. Ks. Władysława 9E w Żorach.

Termin wykonania zamówienia: do 25.11.2020 r.
Składanie ofert do 21.05.2020 r. do godz. 900  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platform”.  Nie otwierać przed dn. 21.05.2020 r.” w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.05.2020 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł brutto przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej www.smzory.pl. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym oferenci składający oferty proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Działem GZM - 32/4788175

Informujemy oferentów, że otwarcie ofert nastąpi Komisyjnie bez udziału oferentów.

Informacje o złożonych ofertach będzie można uzyskać pod nr tel. 32/4788175

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE 21.05.2020.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE 21.05.2020.pdf[ ]182 kB113 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]53 kB88 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc)ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA.doc[ ]43 kB86 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc)ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc[ ]39 kB87 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc)ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc[ ]38 kB89 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 5. PRZEDMIAR ROBÓT.pdf)ZAŁ. NR 5. PRZEDMIAR ROBÓT.pdf[ ]363 kB117 Downloads

Przetarg na montaż wiat na kontenery z odpadami komunalnymi w dniu 12.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:  montaż 10 wiat na kontenery z odpadami komunalnymi wraz z zasilaniem energią elektryczną na:

  1. os. 700 lecia Żor 4, 5c,
  2. os. Ks. Władysława 6F, 15F,
  3. os. Korfantego 10D, 11A,
  4. os. Pawlikowskiego 7H, 21A,
  5. os. Sikorskiego 4J, 11A

Czytaj więcej: Przetarg na montaż wiat na kontenery z odpadami...