Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na dostawę i montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej na os. Powstańców Śl. 2B w dn. 28.06.2019 r.

Spółdzielni Mieszkaniowa w Żorach oglasza przetarg nieograniczony dostawę i montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej na os. Powstańców Śląskich 2B w Żorach.

 

Termin wykonania zamówienia: do 20.09.2019 r.
Składanie ofert do 28.06.2019 r. do godz. 900  w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie „Przetarg nieograniczony – dostawa i montaż platformy”.  Nie otwierać przed dn. 28.06.2019 r.”w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019 r o godz. 1000 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1.500,00 zł brutto przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373.

Wymagania ofertowe dostępne będą na stronie internetowej www.smzory.pl. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17 i 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-171.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Attachments:
Download this file (WYMAGANIA OFERTOWE.pdf)WYMAGANIA OFERTOWE.pdf[ ]174 kB159 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc)ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY.doc[ ]57 kB135 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA-.doc)ZAŁ. NR 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA-.doc[ ]38 kB139 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc)ZAŁ. NR 3 WYKAZ INWESTYCJI.doc[ ]39 kB138 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc)ZAŁ. NR 4 AKTUALNY STAN ZATRUDNIENIA.doc[ ]38 kB128 Downloads
Download this file (ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf)ZAŁ. NR 5 PRZEDMIAR ROBÓT.pdf[ ]119 kB141 Downloads