Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na wymianę zjazdów na wózki, wymianę siatek zabezpieczających, dostawę i montaż wiatrołapów oraz dostawę i montaż drabin stalowych w dniu 30.01.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na:

Zadanie I. Wymianę zjazdów na wózki w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Ks. Władysława 7, os. Korfantego 3 w Żorach.

Zadanie II. Wymianę siatek zabezpieczających na parterach w klatkach schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na os. Korfantego 11, os. Pawlikowskiego 8 w Żorach.

Zadanie III. Dostawę i montaż wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na
os. Pawlikowskiego 11, 13, os. Sikorskiego 9A, 9, 11A, 11, 31 w Żorach.

Zadanie IV. Dostawę i montaż drabin stalowych wraz z obręczami na dach na os. 700 lecia Żor PU-15 seg. A, os. Ks. Władysława PU-5, os. Powstańców Śląskich PU-7, os. Korfantego PU-10, os. Pawlikowskiego PU-14 w  Żorach.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolne zadanie.

Termin wykonania zamówienia: do 15.09.2020 r.

Składanie ofert do 30.01.2020 r. do godz. 1100  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wymiana zjazdów, siatek, wiatrołapów, montaż drabin”.

Nie otwierać przed dn. 30.01.2020 r.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.01.2020 r o godz. 1200 w sali konferencyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 pok. 11B.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium przelewem na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 w wysokości: Zadanie I.  500,00 zł,  Zadanie II. 1.000,00 zł, Zadanie III. 6.000,00 zł, Zadanie IV.  1.000,00 zł.

Wymagania ofertowe dostępne będą odpłatnie w siedzibie Spółdzielni pok. 18 w godz. 7:00-14:00 w wysokości 100,00 zł brutto.

Dopuszcza się możliwość dokonania opłaty za wymagania ofertowe na konto Spółdzielni ING Bank Śląski 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373 i przesłanie potwierdzenia dokonania opłaty na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Po zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym, Zamawiający prześle pocztą elektroniczną wymagania ofertowe.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11 w godz. 700-1400 w pok. 17, 18 oraz pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.