Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na wykonanie chodnika oraz schodów terenowych na os. Ks. Władysława 18 - dn. 03.09.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika oraz schodów terenowych na os. Ks. Władysława 18 w Żorach zgodnie z projektem.

 

Termin wykonania zamówienia: do 30.11.2020 r.

Dokumenty przetargowe będzie można otrzymać od 20.08.2020r. drogą elektroniczną po przesłaniu informacji do działu GZM na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Wgląd do projektu budowlanego jest możliwy w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach os. Korfantego PU-11 w Żorach (pok. nr 18).

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski o/Żory 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373.

Oferty należy składać do 03.09.2020 r. do godz. 1100  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wykonanie chodnika oraz schodów terenowych”.

Nie otwierać przed dn. 03.09.2020 r.”

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z Działem GZM - 32/47-88-175

Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2020r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej pok.11B w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów.

Informacje o złożonych ofertach będzie można uzyskać pod nr tel. 32/4788175.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.