Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Przetargi na usługi remontowe

Przetarg na wykonanie placu zabaw na os. Ks. Władysława 9-10 wraz z przygotowaniem podłoża w dn. 16.09.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie placu zabaw na os. Ks. Władysława 9-10 wraz z  przygotowaniem podłoża, montażem ogrodzenia oraz zagospodarowaniem terenu i zieleni zgodnie z projektem zagospodarowania".

Termin wykonania zamówienia: do 15.12.2020 r.

Dopuszcza się składanie ofert na dowolny zakres prac.

Dokumenty przetargowe będzie można otrzymać drogą elektroniczną po przesłaniu informacji do działu GZM na adres email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 32 47-88-175, 32 47-88-172.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 zł przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego ING Bank Śląski o/Żory 51 1050 1070 1000 0004 0065 8373.

Oferty należy składać do 16.09.2020 r. do godz. 1100  w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach, os. Korfantego PU-11, 44-240 Żory pok. 11 (sekretariat), w zaklejonej, opieczętowanej i opisanej kopercie: „Przetarg nieograniczony – wykonanie placu zabaw na os. Ks. Władysława 9-10”.                                 

Nie otwierać przed dn. 16.09.2020 r.”

Ze względu na zaistniałą sytuację związaną z pandemią oferenci w dniu składania ofert proszeni są o kontakt telefoniczny z Działem GZM - 32/47-88-175

Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.09.2020r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej pok.11B w siedzibie Zamawiającego bez udziału oferentów.

Informacje o złożonych ofertach będzie można uzyskać pod nr tel. 32/4788175

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zastrzega, że przetarg będzie przeprowadzony na warunkach określonych w Regulaminie postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na wykonanie robót budowlanych i usług oraz zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.