Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Wyniki procedur przetargowych

Wynik przetargu z dnia 16.09.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 16.09.2020r. na wykonanie placu zabaw na os. Ks. Władysława 9-10 wraz z przygotowaniem podłoża, montażem ogrodzenia oraz zagospodarowaniem terenu i zieleni wybrano firmę FIORI Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór.

Dziękujemy za udział w przetargu.                                      

Wynik przetargu z dnia 03.09.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że przetarg z dn. 03.09.2020r. na wykonanie chodnika oraz schodów terenowych na os. Ks. Władysława 18 w Żorach został unieważniony.

Dziękujemy za udział w przetargu.  

Wynik przetargu z dnia 21.08.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dot.  „ Utrzymania zimowego własnym sprzętem chodników  dróg i parkingów będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach w sezonie 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 ” wybrano ofertę złożoną przez :   Pana Grzegorza Sobik z Żor

 Dziękujemy za udział w przetargu.

Wynik przetargu z dnia 18.06.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 18.06.2020r  do realizacji zadań wybrano następujące firmy:

Zadanie I. Remont chodnika na os. Ks. Władysława 5,6 – Sobik Grzegorz z Żor

Zadanie II. Remont chodnika os. Pawlikowskiego 22–PU-14 – PBWiD „ALWA-REX” z Rybnika

Zadanie III. Remont chodnika os. Sikorskiego 11,11A– PBWiD „ALWA-REX” z Rybnika

Dziękujemy za udział w przetargu.  

Wynik przetargu z dnia 21.05.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 21.05.2020 r. na dostawę i montaż platformy dla osoby niepełnosprawnej na os. Ks. Władysława 7E oraz 9E do realizacji zadania wybrano firmę ZME BAJPAX Sp. z o.o. z Nieznanic.

Dziękujemy za udział w przetargu.