Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19

Wyniki procedur przetargowych

Wynik przetargu z dnia 24.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dn. 24.03.2020 r. na poszczególne etapy wybrano następujące firmy:

ETAP I. Produkcja wiat na kontenery wraz z dostawą i montażem na os. 700 lecia Żor 4, 5c, os. Ks. Władysława 6F, 15F, os. Korfantego 10D, 11A, os. Pawlikowskiego 7H, 21A, os. Sikorskiego 4J, 11A   – Sobik Grzegorz z Żor.

ETAP II. Utwardzenie terenu pod wiaty    - Sobik Grzegorz z Żor.

ETAP III. Wykonanie zasilania energią elektryczną (fotowoltaika), montaż i konfiguracja systemu czytnika kluczy elektronicznych wejścia do wiat, wykonanie oświetlenia na os. 700 lecia Żor 4, 5c, os. Ks. Władysława 6F, 15F, os. Korfantego 10D, 11A, os. Pawlikowskiego 7H, 21A, os. Sikorskiego 4J, 11A   – SACEWICZ s.c. z Jastrzębia-Zdroju.

Dziękujemy za udział w przetargu.                                      

Wynik przetargu z dnia 12.03.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 12.03.2020 r. na:

Zadanie I. Dostawę i montaż ogrodzenia placu zabaw na os. Korfantego 5, os. Pawlikowskiego 10, 21

Zadanie II. Przygotowanie podłoża pod plac zabaw na os. Korfantego 5, os. Pawlikowskiego 10, 21

wybrano firmę Sobik Grzegorz z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.  

Wynik przetargu z dnia 20.02.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 20.02.2020 r. wybrano następujące firmy:

  1. Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych ze studzienek drenarskich na os. 700 lecia Żor 3ab.
  2. Remont przykanalików deszczowych os. 700 lecia Żor 3ab kl. III, os. Korfantego 17 kl. E,F

- firmę Grzegorz Sobik z Żor

  1. Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych ze studzienek drenarskich na os. 700 lecia Żor 5.
  2. Remont poziomów wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na os. Pawlikowskiego PU-14.

- firmę P.B.W.i D. „ALWA-REX z Rybnika

Dziękujemy za udział w przetargu.                                                  

Wynik przetargu z dnia 27.02.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 27.02.2020 r. na remont schodów wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Ks. Władysława 10 kl. E, os. Pawlikowskiego 14 kl. ACEFGI w Żorach wybrano firmę Sobik Grzegorz z Żor.

Dziękujemy za udział w przetargu.              

Wynik przetargu z dnia 20.02.2020 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach informuje, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego z dn. 20.02.2020 r. na wykonanie koncepcji oraz wykonanie projektów budowlanych dotyczących budowy dróg pożarowych, traktów pieszych, dojazdu do miejsc parkingowych i  zagospodarowanie terenu przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Żorach zgodnie z wydanymi Decyzjami Państwowej Straży Pożarnej oraz na podstawie koncepcji Rewitalizacji osiedli i wytycznymi Zamawiającego

Etap I.

Zadanie I. Opracowanie koncepcji – Rewitalizacja os. Ks. Władysława 9, 10.

Zadanie II. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu – Rewitalizacja os. Sikorskiego 16, 17, 18.

Etap II.

Zadanie I. Wykonanie projektu budowlanego – Rewitalizacja os. Ks. Władysława 9, 10.

Zadanie II. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. Ks. Władysława 11-12, 13-14.

Zadanie III. Wykonanie projektu budowlanego – Rewitalizacja os. Korfantego 4, 5.

Zadanie IV. Wykonanie projektu budowlanego drogi p.poż. – Rewitalizacja os. Sikorskiego 18, 19.

Zadanie V. Wykonanie projektu budowlanego zagospodarowania - wybrano firmę ARCHITEKT z Rybnika.    

Dziękujemy za udział w przetargu.