Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada

Skład Rady Nadzorczej - Kadencja 2019-2022

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni.

Aktualny skład Rady Nadzorczej po ukonstytuowaniu się w dniu 01.07.2019 r. wybrany spośród członków Spółdzielni, przedstawia się następująco:

Lp. Nazwisko i Imię Funkcja Osiedle zamieszkania
1. Kuźma Grażyna Przewodniczący Rady Nadzorczej Os. Ks. Władysława
2. Struczyk Teresa Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Os. Korfantego
3. Duda Lucyna Sekretarz Rady Nadzorczej Os. Pawlikowskiego
4. Borowiec Mieczysław Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Os. Korfantego
5. Kłusek Jerzy Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Os. Ks. Władysława
6. Latos Zbigniew Członek Rady Nadzorczej Os. Sikorskiego
7. Lech Małgorzata Członek Rady Nadzorczej Os. Sikorskiego
8. Sosinka Małgorzata Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Rewizyjnej Os. 700-lecia Żor
9. Pilarska Irena Członek Rady Nadzorczej Os. Ks. Władysława