Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie jest podzielone na części ponieważ liczba członków Spółdzielni przekracza 500.

Do Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz niniejszego Statutu.

Udział w poszczególnych częściach biorą członkowie Spółdzielni zaliczeni do poszczególnych części.

 

Rada Nadzorcza ustala na ile części zostaje podzielone Walne Zgromadzenie, zasady zaliczania członków do poszczególnych części, z tym, że nie może zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części. Członek może brać udział w jednej części tylko osobiście. Członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni, składa pisemne oświadczenie, w której części zamierza uczestniczyć. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

We wszystkich częściach mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.