Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie jest podzielone na części ponieważ liczba członków Spółdzielni przekracza 500.

Do Walnego Zgromadzenia odbywanego w częściach stosuje się odpowiednio przepisy Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy Prawo Spółdzielcze oraz niniejszego Statutu.

Udział w poszczególnych częściach biorą członkowie Spółdzielni zaliczeni do poszczególnych części.

 

Rada Nadzorcza ustala na ile części zostaje podzielone Walne Zgromadzenie, zasady zaliczania członków do poszczególnych części, z tym, że nie może zaliczyć członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części. Członek może brać udział w jednej części tylko osobiście. Członek dysponujący prawem do dwóch lub większej liczby lokali w zasobach Spółdzielni, składa pisemne oświadczenie, w której części zamierza uczestniczyć. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów.

We wszystkich częściach mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu.