Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19

Zarząd

Zarząd kieruje działalnością gospodarczą Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zarząd składa się z trzech członków, w tym Prezesa i jego Zastępców.

Skład Zarządu :

  • Prezes - Zbigniew Matyjas
  • Z-ca Prezesa - Renata Sułkowska
  • Z-ca Prezesa - Katarzyna Lasko