Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego

Zasady organizacji i ponoszenie opłat "Akcji Lato w mieście" i "Akcji Zima w mieście ", organizaowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach

1. „Akcja Lato w mieście” i „Akcja zima w mieście” to półkolonie dla dzieci organizowane w ramach działalności kulturalno-oświatowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
2. Półkolonie organizowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat, w formie dwutygodniowych turnusów w okresie ferii zimowych i w okresie przerwy wakacyjnej.


3. Półkolonie organizowane są w świetlicy SMOK w Żorach w pawilonie PU-10 os. Korfantego i w klubie ISKIERKA w pawilonie PU-17 os. 700-lecia Żor. W ramach programu półkolonii dzieci przebywają także w innych miejscach: park wodny, świetlice, kino, muzeum itp. Rodzice/opiekunowie prawni, przy rezerwacji miejsc powinni złożyć oświadczenie, że wyrażają zgodę na uczestnictwo ich dziecka w tego typu zajęciach.
4. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach w ramach organizacji półkolonii zapewnia: wykwalifikowaną i odpowiedzialną opiekę nad dziećmi, pomieszczenia na zajęcia, atrakcyjny dla dzieci program.
5. Udział dzieci w półkoloniach „Akcja Lato w mieście” i „Akcja Zima w mieście” jest odpłatny za każdego uczestnika. Opłaty są zgodne z uchwałami Rady Nadzorczej w tym zakresie, obowiązującymi na dzień organizacji półkolonii. Uchwały udostępniane są w świetlicy SMOK i w klubie ISKIERKA.
6. Zgłoszenie dziecka – rezerwację miejsca w półkoloniach, dokonuje rodzic lub opiekun prawny w świetlicy SMOK, w pawilonie PU-10 os. Korfantego lub w klubie ISKIERKA w pawilonie PU-17 os. 700-lecia Żor, poprzez złożenie wypełnionego oświadczenia.
7. Potwierdzeniem zgłoszenia dziecka w półkoloniach jest dokonanie opłaty zgodnie z punktem 5, w terminie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, na którym rezerwowano miejsce na półkolonie. Brak zapłaty w terminie określonym powyżej, zwalnia rezerwację miejsca w półkoloniach.
8. Opłaty dokonuje się przelewem na konto działalności oświatowo-kulturalnej Spółdzielni ING Bank Śląski nr 05 1050 1070 1000 0024 1167 4647. W treści przelewu należy podać: imię nazwisko osoby dokonującej rezerwacji (odbiorcy faktury VAT), adres, oraz dopisek - nazwa obiektu, w którym dziecko będzie przebywać tzn.: „ świetlica SMOK” lub „Klub ISKIERKA”.
9. Opłaty określone w punkcie 5 obowiązują w pełnej wysokości i nie ulegają zmniejszeniu w przypadku rezygnacji dzieci z części zajęć.
10. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT wszystkim osobom, które dokonały wpłaty za uczestnictwo dzieci w półkoloniach.