Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach - obowiązuje od 01.09.2020 r.

Spis treści

                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 18/2020 Rady Nadzorczej z dnia 06.07.2020 r.

 Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

 §1

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 845).
  2. Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późniejszymi zmianami).
  3. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
  4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 611).
  5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065).