Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzenia ścieków w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Spis treści

Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
  2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
  3. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze.
  4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
  5. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.
  6. Regulamin ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.