Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11

Regulamin w sprawie korzystania lub najmu pomieszczeń ogólnego użytku w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na cele własne oraz na cele niemieszkaniowe z dnia 17.09.2018 r.

§ 1


Za pomieszczenia ogólnego użytku mieszkańców uważa się pomieszczenia przeznaczone na:
a) użytek wspólny lub cel własny: pralnie, suszarnie, wózkownie, rowerownie, pomieszczenia po węzłach gazowych, pomieszczenia po wsypach, zabudowane części korytarzy,
b) cele niemieszkaniowe: pomieszczenia na parterach budynków 11-kondygnacyjnych, tzw. „przejściówki”, zaewidencjonowane jako pomieszczenia wspólnego użytku danej nieruchomości.

Czytaj więcej: Regulamin w sprawie korzystania lub najmu...

Regulamin ustalania i rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach z dnia 20.04.2020 r.

Na podstawie  postanowień Statutu Spółdzielni, oraz art. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 845, 1230 z późniejszymi zmianami), niniejszy regulamin określa zasady rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach.

Czytaj więcej: Regulamin ustalania i rozliczania kosztów...

Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego, oddania w dzierżawę terenów Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach oraz zawierania umów najmu lokalu użytkowego i dzierżawy terenu z dnia 17.11.2014 r.

§ 1

FORMY WYBORU NAJEMCY LOKALU UŻYTKOWEGO

  1. Oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego mienie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach odbywa sie w drodze przetargu.
  2. Wynajmowanie lokali użytkowych stanowiących mienie Spółdzielni oprócz wyboru w drodze przetargu odbywa sie także poprzez pozyskiwanie potencjalnych najemców z rynku obrotu nieruchomościami przez pracowników Spółdzielni oraz poprzez zlecenie poszukiwania najemców biurom zajmującym się obrotem nieruchomościami.

Czytaj więcej: Regulamin przeprowadzenia przetargu na najem...