Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Regulamin wynajmu mieksc parkingowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach - os. Sikorskiego bud. 2

Regulamin wynajmu miejsc parkingowych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

 1. Regulamin określa zasady przydziału i wynajmu miejsc parkingowych oraz kryteria wyboru osób, które mogą korzystać z wynajmu.
 2.  Regulamin dotyczy tylko miejsc parkingowych stanowiących mienie Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach zgodnie z § 49 pkt. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach usytuowanych przy budynku os. Sikorskiego 2, na granicy działki z drogą publiczną i innym niż Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach zarządcą nieruchomości, których usytuowanie opisuje szkic w załączony do Regulaminu.

Czytaj więcej: Regulamin wynajmu mieksc parkingowych w...

Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach na zakup materiałów

§ 1


 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dla podejmowania przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach ekonomicznie uzasadnionych decyzji przy zakupie materiałów wprowadza się tryb przetargowy i powołuje się komisję przetargową.
  Przetarg ma zapewnić zamawiającemu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty spośród co najmniej jednej pisemnej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym i nie polegającej odrzuceniu.

Czytaj więcej: Regulamin postępowania przetargowego Spółdzielni...

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 6 /2007 Zebrania Przedstawicieli Członków z dnia 16.11.2007 r.

 

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH

§1

 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni i działa w oparciu o przepisy prawa spółdzielczego, statutu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona:
  1. przewodniczącego,
  2. z-cę przewodniczącego,
  3. sekretarza.

Czytaj więcej: Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni...