Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Ks. Władysława 9

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach


I. Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1116 z poźn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. z 2006 r, nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 września 1982r. Prawo Spółdzielcze (t.j. z 2003r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.).
  4. Statut Spółdzielni.

Czytaj więcej: Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu...