Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Plan remontów nieruchomości na rok 2019

         
os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -179 524,47 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 39 310,98 zł
Wydatki w 2018 roku 16 382,19 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -156 595,68 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,68 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 46 813,10 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r -113 782,58 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
       
         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -40 924,49
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 31 808,88
Wydatki w 2018 roku 10 617,86
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -19 733,47
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 31 808,88 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 8 075,41 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -3 023,31
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 11 645,88 zł
Wydatki w 2018 roku 13 675,80 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -5 053,23 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 11 645,88 zł 4 800,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 3 szt. 3 300,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 1 792,65 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 31 059,97 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 27 565,20 zł
Wydatki w 2018 roku 4 210,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 54 415,17 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 27 565,20 zł 33 450,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 7 szt. 7 700,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 9 250,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 14 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
   
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 48 530,37 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,12 zł 51 455,04 zł 51 455,04 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 38 609,56 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 28 621,32 zł
Wydatki w 2018 roku 49 937,16 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 17 293,72 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 1 mc, 0,72 zł x 11 mcy 15 412,74 zł 1 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 31 206,46 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,34 zł x 11 mcy 24 245,87 zł 24 245,87 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -29 020,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 26 876,08 zł
Wydatki w 2018 roku 17 666,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -19 810,54 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 35 222,20 zł 84 500,00 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 7 kl. 82 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -69 088,34 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 52 757,28 zł 52 757,28 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 6 271,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2018 roku 1 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 20 993,51 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 14 400,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 4 szt. 4 400,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 8 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 22 315,43 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,33 zł 32 943,00 zł 32 943,00 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -41 765,06 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 17 206,74 zł
Wydatki w 2018 roku 9 900,40 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -34 458,72 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,67 zł 17 556,12 zł 3 400,00 zł
      Ilość  
1 Remont stopnic terenowych do budynku kl. I 1 400,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -20 302,60 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,13 zł 29 609,64 zł 29 609,64 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 45 155,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 27 387,64 zł
Wydatki w 2018 roku 57 579,47 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 14 963,48 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 13 817,16 zł 1 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
         
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 27 280,64 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,29 zł 24 600,84 zł 24 600,84 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -8 186,10 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2018 roku 5 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 2 535,82 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 10 000,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 8 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 8 257,74 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,02 zł 26 151,96 zł 26 151,96 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 27 192,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 14 411,76 zł
Wydatki w 2018 roku 5 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 36 603,87 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 14 411,76 zł 40 900,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 4 szt. 4 400,00 zł
2 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 18 500,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 8 000,00 zł
4 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu 40 szt. 8 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 10 115,63 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 30 919,80 zł 30 919,80 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 21 888,69 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 12 238,08 zł
Wydatki w 2018 roku 13 072,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 21 054,57 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,62 zł 12 238,08 zł 20 800,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 3 szt. 3 300,00 zł
2 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 16 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
 
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 12 492,65 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -35 178,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 22 962,80 zł
Wydatki w 2018 roku 15 582,78 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -27 798,10 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 23 686,56 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -6 611,54 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,15 zł 45 399,24 zł 45 399,24 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 12 400,35 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 11 843,28 zł
Wydatki w 2018 roku 4 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 19 743,63 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 11 843,28 zł 3 700,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 2 szt. 2 200,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 27 886,91 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,24 zł 24 476,16 zł 24 476,16 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 53 401,84 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 23 679,36 zł
Wydatki w 2018 roku 52 978,31 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 24 102,89 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 13 812,96 zł 5 550,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 4 050,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 32 365,85 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,14 zł 22 495,44 zł 22 495,44 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -96 331,57 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 47 324,16 zł
Wydatki w 2018 roku 43 879,49 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -92 886,90 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 26 260,80 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -69 126,10 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,32 zł 42 448,08 zł 42 448,08 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 6 519,28 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 42 580,20 zł
Wydatki w 2018 roku 11 362,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 37 737,48 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 31 443,84 zł 58 400,00 zł
      Ilość  
1 Remont opaski z przodu i w szczytach budynku 1 bud. 28 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 10 400,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 16 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 10 781,32 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,17 zł 61 315,44 zł 61 315,44 zł

Termomodernizacja - os. 700-lecia Żor