Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9

Plan remontów nieruchomości na rok 2020

         
os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -160 806,91 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 46 813,10 zł
Wydatki w 2019 roku 8 156,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -122 149,81 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 48 013,44 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r -78 136,37 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
 
         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -22 254,99
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 31 808,88
Wydatki w 2019 roku 8 472,69
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 1 081,20
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 31 808,88 zł 22 100,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 4 szt. 6 600,00 zł
2 Remont kominów 2 szt. kl. I 5 000,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 6 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 10 790,08 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -4 163,18
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 11 645,88 zł
Wydatki w 2019 roku 4 762,06 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 2 720,64 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 11 645,88 zł 1 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 12 866,52 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 54 915,17 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 27 565,20 zł
Wydatki w 2019 roku 21 300,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 61 180,37 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 27 565,20 zł 30 000,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych ze studzienek drenarskich na szczycie budynku kl. I 14 000,00 zł
2 Remont przykanalika deszczowego kl. 3 13 500,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
   
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 58 745,57 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,12 zł 51 455,04 zł 51 455,04 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 17 793,86 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 15 412,74 zł
Wydatki w 2019 roku 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 31 706,60 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,72 zł 14 211,96 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 2 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 41 918,56 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2018 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,34 zł 26 450,04 zł 26 450,04 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -17 810,30 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 35 222,20 zł
Wydatki w 2019 roku 83 805,22 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -66 393,32 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 36 753,60 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r -32 139,72 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,18 zł 52 757,28 zł 52 757,28 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 21 993,51 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2019 roku 17 404,88 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 20 310,55 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 24 200,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2 200,00 zł
2 Wykonanie odprowadzenia wód deszczowych ze studzienek drenarskich na szczycie budynku kl. I 20 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 11 832,47 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,33 zł 32 943,00 zł 32 943,00 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -33 458,10 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 17 556,12 zł
Wydatki w 2019 roku 3 644,08 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -19 546,06 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,67 zł 17 556,12 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r -3 989,94 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,13 zł 29 609,64 zł 29 609,64 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 15 464,45 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 13 817,16 zł
Wydatki w 2019 roku 4 509,08 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 24 772,53 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 13 817,16 zł 28 000,00 zł
      Ilość  
1 Remont opaski z płyt betonowych za loggiami 1 bud. 24 000,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 2 500,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
         
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 10 589,69 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2018 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,29 zł 24 600,84 zł 24 600,84 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 4 039,26 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2019 roku 3 900,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 15 861,18 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 29 583,10 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2016 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,02 zł 26 151,96 zł 26 151,96 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 37 673,01 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 14 411,76 zł
Wydatki w 2019 roku 39 625,66 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 12 459,11 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 14 411,76 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 24 870,87 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,18 zł 30 919,80 zł 30 919,80 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 21 758,46 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 12 238,08 zł
Wydatki w 2019 roku 20 200,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 13 796,54 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,62 zł 12 238,08 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 2 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
 
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 22 034,62 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -27 298,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 23 686,56 zł
Wydatki w 2019 roku 4 789,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -8 401,46 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 23 686,56 zł 20 400,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 6 szt. 9 900,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy LED na klatkach schodowych 42 szt. 8 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r -5 114,90 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,15 zł 45 399,24 zł 45 399,24 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 21 025,74 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 11 843,28 zł
Wydatki w 2019 roku 3 300,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 29 569,02 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 11 843,28 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 2 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 37 412,30 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,24 zł 24 476,16 zł 24 476,16 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 25 103,93 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 13 812,96 zł
Wydatki w 2019 roku 5 550,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 33 366,89 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 13 812,96 zł 8 950,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 3 szt. 4 950,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 2 500,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r 38 229,85 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2018 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,14 zł 22 495,44 zł 22 495,44 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -91 886,62 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 26 260,80 zł
Wydatki w 2019 roku 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -68 125,82 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 26 260,80 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r -44 365,02 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2018 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,32 zł 42 448,08 zł 42 448,08 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 39 783,43 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 31 443,84 zł
Wydatki w 2019 roku 45 650,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 25 577,27 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 31 443,84 zł 76 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana nasad kominowych 1 bud. 72 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r -18 978,89 zł
       
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,17 zł 61 315,44 zł 61 315,44 zł

Termomodernizacja - os. 700-lecia Żor