Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8

Plan remontów nieruchomości na rok 2018

         
os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -179 102,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 32 628,12 zł
Wydatki w 2017 roku 35 900,55 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -182 374,85 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,68 zł 40 811,40 zł 19 800,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 200,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 100,00 zł
3 Montaż elementów zabezpieczających przeciw ptakom na belkach stężających 1 bud. 3 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r -161 363,45 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
 
         
         
         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -53 105,78
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 31 589,64
Wydatki w 2017 roku 21 284,06
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -42 800,20
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 31 808,88 zł 4 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -14 991,32 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -2019,67
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 11 644,92 zł
Wydatki w 2017 roku 13 362,42 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -3 737,17 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 11 645,88 zł 13 475,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkch schodowych 1 bud. 4 050,00 zł
3 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 425,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -5 566,29 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 118 627,70 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 60 193,00 zł
Wydatki w 2017 roku 148 879,73 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 29 940,97 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 27 565,20 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
   
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 55 006,17 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,12 zł 51 455,04 zł 51 455,04 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 10 235,08 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2017 roku 1 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 37 857,96 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 49 190,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 23 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 17 500,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 17 289,28 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 336 250,20 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -45 586,15 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 23 431,91 zł
Wydatki w 2017 roku 8 250,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -30 404,24 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 27 565,20 zł 20 825,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 15 000,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 325,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -23 664,04 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 52 757,28 zł 52 757,28 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 16 144,83 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 34 282,72 zł
Wydatki w 2017 roku 44 573,76 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 5 853,79 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 19 575,71 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,33 zł 32 943,00 zł 32 943,00 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -19 608,34 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 15 459,36 zł
Wydatki w 2017 roku 36 250,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -40 398,98 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,67 zł 17 556,12 zł 12 500,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 600,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 900,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -35 342,86 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,13 zł 29 609,64 zł 29 609,64 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 16 532,43 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2017 roku 750,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 44 405,31 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 59 190,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 33 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 17 500,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
         
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 13 836,63 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 337 927,06 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -19 654,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2017 roku 5 122,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -9 055,10 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 7 200,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 5 200,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -533,18 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,02 zł 26 727,24 zł 26 727,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 73 548,07 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 35 744,54 zł
Wydatki w 2017 roku 81 600,52 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 27 692,09 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 14 411,76 zł 12 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 10 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 30 103,85 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 30 919,80 zł 30 919,80 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 9 651,93 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 12 236,76 zł
Wydatki w 2017 roku 1 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 20 888,69 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,62 zł 12 238,08 zł 13 475,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 1 425,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 4 050,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
 
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 19 651,77 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -53 087,36 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 19 288,28 zł
Wydatki w 2017 roku 2 705,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -36 504,08 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 23 686,56 zł 18 350,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 13 000,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 2 850,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -31 167,52 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,15 zł 45 399,24 zł 45 399,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 53 203,22 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 25 826,27 zł
Wydatki w 2017 roku 67 584,50 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 11 444,99 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 11 843,28 zł 9 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 7 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 14 288,27 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,24 zł 24 476,16 zł 24 476,16 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 36 088,20 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 28 614,12 zł
Wydatki w 2017 roku 14 997,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 49 705,12 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 612,56 zł 59 190,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 33 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 17 500,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 500,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 19 127,68 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 304 280,35 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -143 682,60 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 47 599,43 zł
Wydatki w 2017 roku 1 750,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -97 833,17 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,60 zł 52 521,60 zł 46 530,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 3 690,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 25 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 000,00 zł
4 Docieplenie stropów piwnic 55,7 m2 4 340,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -91 841,57 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2018 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 521 306,67 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 80 571,41 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 76 038,00 zł
Wydatki w 2017 roku 145 189,72 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 11 419,69 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 3 m-ce, 0,60 zł x 9 m-cy* 42 580,20 zł 11 330,00 zł
      Ilość  
1 Docieplenie stropów piwnic 94 m2 7 330,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 42 669,89 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,26 zł x 9 m-cy* 49 524,03 zł 49 524,03 zł
         
* stawki symulowane      

Termomodernizacja - os. 700-lecia Żor