Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19

Plan remontów nieruchomości na rok 2017

         
os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -184 143,27 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 31 810,32 zł
Wydatki w 2016 roku 26 328,46 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -178 661,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 31 808,88 zł 42 000,00 zł
      Ilość  
1 Montaż daszków nad loggiami 1 bud. 38 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r -188 852,53 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
 
         
         
         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -62 661,19
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 31 704,13
Wydatki w 2016 roku 20 492,27
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -51 449,33
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,53 zł 31 808,88 zł 15 600,00 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 11 600,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -35 240,45 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 021,00 zł 75 021,00 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 954,77
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 11 644,92 zł
Wydatki w 2016 roku 16 194,30 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -3 594,61 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 11 645,88 zł 1 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 6 551,27 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 99 830,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 66 617,76 zł
Wydatki w 2016 roku 50 081,01 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 116 366,86 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 66 615,96 zł 151 100,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 100 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 33 200,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 15 400,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
   
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 31 882,82 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 714 458,82 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 7 350,58 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2016 roku 28 801,30 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 7 172,16 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 1 750,00 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 250,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 34 043,48 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -57 083,82 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 23 431,92 zł
Wydatki w 2016 roku 13 089,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -46 741,61 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,51 zł 23 430,48 zł 14 500,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikami ruchu 1 bud. 12 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -37 811,13 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 53 546,04 zł 53 546,04 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 10 957,77 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 37 994,88 zł
Wydatki w 2016 roku 34 698,88 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 14 253,77 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 37 994,64 zł 38 300,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 10 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 18 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 800,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 13 948,41 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 424 468,23 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -29 100,92 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 15 459,37 zł
Wydatki w 2016 roku 8 809,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -22 451,26 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,59 zł 15 459,84 zł 47 000,00 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 1 bud. 38 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 6 500,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -53 991,42 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,13 zł 29 609,64 zł 29 609,64 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 19 939,43 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2016 roku 33 284,90 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 15 277,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 1 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
         
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 42 398,73 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 63 403,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 32 426,64 zł
Wydatki w 2016 roku 101 327,59 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -5 497,20 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 8 224,72 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,02 zł 26 727,24 zł 26 727,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 41 151,00 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 37 994,88 zł
Wydatki w 2016 roku 6 075,87 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 73 070,01 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 37 994,64 zł 81 300,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 50 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 18 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 8 800,00 zł
4 Montaż kolców zabezpieczających przeciw ptakom nad ostatnią kondygnacją loggii 1 bud. 2 500,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 29 764,65 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 424 468,23 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 6 749,50 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 12 236,76 zł
Wydatki w 2016 roku 9 611,48 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 9 374,78 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,62 zł 12 238,08 zł 2 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
 
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 19 612,86 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 291,76 zł 23 291,76 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -58 769,55 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 19 342,08 zł
Wydatki w 2016 roku 14 815,74 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -54 243,21 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,49 zł 19 344,00 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -37 399,21 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,15 zł 45 399,24 zł 45 399,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 31 887,86 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2016 roku 7 344,61 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 53 166,13 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 621,32 zł 64 600,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 40 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 16 500,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 6 600,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 17 187,45 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 336 250,20 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 11 028,71 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 614,12 zł
Wydatki w 2016 roku 4 886,86 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 34 755,97 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 28 612,56 zł 10 250,00 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 250,00 zł
2 Wymiana stopnic zewnętrznych 17 szt. 8 500,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 1 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 53 118,53 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 31 424,26 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 47 599,44 zł
Wydatki w 2016 roku 189 999,91 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -110 976,21 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 47 597,76 zł 3 250,00 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 250,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -66 628,45 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 140 028,40 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 75 990,00 zł
Wydatki w 2016 roku 136 541,32 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 79 477,08 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 75 989,28 zł 155 600,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 80 000,00 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 36 000,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 600,00 zł
4 Wymiana stopnic wewnętrznych 60 szt. 18 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -133,64 zł
       
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 790 190,85 zł

Termomodernizacja - os. 700-lecia Żor