Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Sikorskiego
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada

Wykonanie planu remontowego za rok 2019

os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -179 524,47 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 41 333,46 zł
Wydatki w 2018 roku 22 615,90 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -160 806,91 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,68 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 47 611,40 zł 4 423,08 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 4 156,00 zł
2 Usuwanie skutków dewastacji w dźwigu - wymiana głośnika i mikrofonu GSM kl. II 267,08 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. -117 618,59 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 025,44 zł 75 025,44 zł
 
         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -40 924,49
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 32 293,39
Wydatki w 2018 roku 13 623,89
Saldo na dzień 31.12.2018r. -22 254,99
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,53 zł 32 378,39 zł 1 404,43 zł
      Ilość  
1 Usuwanie skutków dewastacji - wymiana oświetlenia kabiny dźwigu kl. I 378,08 zł
2 Wymiana przekładni napędu drzwi kabinowych w dźwigu kl. I 844,61 zł
3
3 Roboty awaryjne 1 bud. 181,74 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 8 718,97 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 025,42 zł 75 025,42 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -3 023,31
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 11 644,92 zł
Wydatki w 2018 roku 12 784,79 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -4 163,18 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,59 zł 11 644,92 zł 2 362,06 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 2 szt. 1 800,00 zł
2 Wymiana uszkodzonej stopnicy 1 szt. 562,06 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 5 119,68 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 293,07 zł 23 293,07 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 31 059,97 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 27 565,20 zł
Wydatki w 2018 roku 3 710,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 54 915,17 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 27 565,20 zł 17 933,37 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 7 szt. 8 400,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 6 283,37 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 3 250,00 zł
   
Saldo na dzień 31.12.2019r. 64 547,00 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,12 zł 51 454,32 zł 51 454,32 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 38 609,56 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 28 622,88 zł
Wydatki w 2018 roku 49 438,58 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 17 793,86 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 1 mc, 0,72 zł x 11 mcy 15 411,76 zł 0,00 zł
       
1 Roboty awaryjne 1 bud. 0,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 33 205,62 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,34 zł x 11 mcy 24 246,31 zł 24 246,31 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -29 020,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 26 876,32 zł
Wydatki w 2018 roku 15 666,20 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -17 810,30 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 35 848,70 zł 81 958,94 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 7 kl. 75 000,00 zł
2 Dostawa i montaż nasad kominowych 9 szt. 3 968,72 zł
3 Wymiana wzmacniacza do anteny zbiorczej 1 szt. 602,50 zł
4 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 734,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 653,72 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. -63 920,54 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 52 758,00 zł 52 758,00 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 6 271,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2018 roku 0,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 21 993,51 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 15 895,92 zł 16 604,88 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 4 szt. 4 800,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 1 900,00 zł
3 Remont przykanalika sanitarnego przy wejściu do budynku 1 bud. 9 904,88 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 0,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 21 284,55 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,33 zł 32 942,28 zł 32 942,28 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -41 765,06 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 17 207,36 zł
Wydatki w 2018 roku 8 900,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -33 458,10 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,67 zł 17 568,96 zł 1 644,08 zł
      Ilość  
1 Remont stopnic do budynku kl. I 677,48 zł
2 Wymiana regulatora w węźle c.o. 1 bud. 966,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. -17 533,22 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,13 zł 29 608,80 zł 29 608,80 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 45 155,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 27 389,07 zł
Wydatki w 2018 roku 57 079,93 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 15 464,45 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,70 zł 13 829,16 zł 4 499,07 zł
      Ilość  
1 Wymiana zaworu bezpieczeństwa, zaworu uzupełnienia zładu w węźle c.o. 1 bud. 3 009,07 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 1 490,00 zł
         
Saldo na dzień 31.12.2019r. 24 794,54 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,29 zł 24 599,89 zł 24 599,89 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -8 186,10 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 15 721,92 zł
Wydatki w 2018 roku 3 496,56 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 4 039,26 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 15 733,92 zł 3 020,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 1 900,00 zł
2 Wymiana uszkodzonych stopnic 2 szt. 1 120,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 16 753,18 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,02 zł 26 152,56 zł 26 152,56 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 27 192,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 14 412,00 zł
Wydatki w 2018 roku 3 931,10 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 37 673,01 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,55 zł 14 765,87 zł 39 096,10 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 4 szt. 4 800,00 zł
2 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 20 000,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 1 900,00 zł
4 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu 40 szt. 5 408,65 zł
5 Remont przykanalika sanitarnego kl. III 6 987,45 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 13 342,78 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 30 919,20 zł 30 919,20 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 21 888,69 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 12 236,76 zł
Wydatki w 2018 roku 12 366,99 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 21 758,46 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,62 zł 12 248,76 zł 19 600,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 3 szt. 3 600,00 zł
2 Wykonanie opaski pod loggiami 1 bud. 16 000,00 zł
 
Saldo na dzień 31.12.2019r. 14 407,22 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 293,08 zł 23 293,08 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -35 178,12 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 22 962,48 zł
Wydatki w 2018 roku 15 082,78 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -27 298,42 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 23 698,56 zł 2 289,60 zł
      Ilość  
1 Wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. 1 bud. 97,20 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 192,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. -5 889,46 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,15 zł 45 402,47 zł 45 402,47 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 12 400,35 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 11 843,28 zł
Wydatki w 2018 roku 3 217,89 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 21 025,74 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 11 867,28 zł 2 400,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana włazów na poddasza 2 szt. 2 400,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 30 493,02 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,24 zł 24 476,76 zł 24 476,76 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 53 401,84 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 23 680,40 zł
Wydatki w 2018 roku 51 978,31 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 25 103,93 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,70 zł 13 836,96 zł 2 669,90 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 2 669,90 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 36 270,99 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,14 zł 22 496,03 zł 22 496,03 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -96 331,57 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 47 324,44 zł
Wydatki w 2018 roku 42 879,49 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -91 886,62 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,80 zł 26 272,80 zł 629,68 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 629,68 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. -66 243,50 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,32 zł 42 447,13 zł 42 447,13 zł
         
         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 6 519,28 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 42 838,65 zł
Wydatki w 2018 roku 9 574,50 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 39 783,43 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 31 509,84 zł 39 178,47 zł
      Ilość  
1 Remont opaski z przodu i w szczytach budynku 1 bud. 27 500,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 7 928,47 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 3 750,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2019r. 32 114,80 zł
       
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,17 zł 61 317,12 zł 61 317,12 zł

Termomodernizacja - os. 700-lecia Żor