Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Korfantego bud 19

Wykonanie planu remontowego za rok 2017

os. 700 lecia Żor 1
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -184 143,27 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 32 402,08 zł
Wydatki w 2016 roku 27 361,23 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -179 102,42 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,53 zł 33 328,12 zł 33 750,17 zł
      Ilość  
1 Montaż daszków nad loggiami 1 bud. 27 833,00 zł
2 Montaż nasad kominowych 7 szt. 2 647,35 zł
3 Wymiana regulatora w węźle c.o. 1 szt. 853,20 zł
4 Wymiana kontaktu drzwi kabiny w dźwigu 1 szt. 265,43 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 2 151,19 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r -179 524,47 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,25 zł 75 025,44 zł 75 025,44 zł
 
         

         
os. 700 lecia Żor 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -62 661,19
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 31 931,63
Wydatki w 2016 roku 22 376,22
Saldo na dzień 31.12.2016r. -53 105,78
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,53 zł 31 651,54 zł 19 470,25 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 134,80 zł
2 Remont czapy kominowej, montaż nasad kominowych 1 bud. 7 649,26 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 1 686,19 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -40 924,49 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,25 zł 74 650,90 zł 74 650,90 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 954,77
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 11 719,92 zł
Wydatki w 2016 roku 14 694,36 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -2 019,67 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,59 zł 11 644,92 zł 12 648,56 zł
      Ilość  
1 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 3 076,92 zł
2 Wykonanie poręczy w klatce schodowej kl. III 1 szt. 1 536,14 zł
3 Remont przykanalika sanitarnego od wejścia do budynku kl. III 1 szt. 8 035,50 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -3 023,31 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 293,08 zł 23 293,08 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 3ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 99 830,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 67 624,36 zł
Wydatki w 2016 roku 48 826,77 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 118 627,70 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł x 10 m-cy, 0,60 zł x 2 m-ce 60 193,00 zł 147 760,73 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 103 690,73 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 27 860,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 12 779,00 zł
4 Docieplenie stropu piwnic 47 m2 3 431,00 zł
   
Saldo na dzień 31.12.2017r. 31 059,97 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 710 466,73 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,12 zł x 2 m-ce 8 575,72 zł 8 575,72 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 7 350,58 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 697,88 zł
Wydatki w 2016 roku 25 813,38 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 10 235,08 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł 28 622,88 zł 248,40 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 248,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 38 609,56 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 4abc
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -57 083,82 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 23 609,42 zł
Wydatki w 2016 roku 12 111,75 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -45 586,15 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,51 zł 23 431,91 zł 6 866,18 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikami ruchu 1 bud. 6 866,18 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -29 020,42 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 60 389,40 zł 60 389,40 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 10 957,77 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 094,88 zł
Wydatki w 2016 roku 32 907,82 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 16 144,83 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł x 10 m-cy, 0,60 zł x 2 m-ce 34 282,72 zł 44 155,96 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 13 691,76 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 15 030,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Docieplenie stropu piwnic 111,40m2 8 132,20 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 6 271,59 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 423 173,86 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,33 zł x 2 m-ce 25 553,22 zł 25 553,22 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5ab
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -29 100,92 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 15 561,87 zł
Wydatki w 2016 roku 6 069,29 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -19 608,34 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,59 zł 15 459,36 zł 37 616,08 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 1 bud. 30 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy z czujnikiem ruchu 1 bud. 4 538,08 zł
3 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 3 078,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -41 765,06 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,13 zł 29 608,80 zł 29 608,80 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 5c
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 19 939,43 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 29 529,48 zł
Wydatki w 2016 roku 32 936,48 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 16 532,43 zł
         
2017 rok
  Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Saldo na dzień 31.12.2017r.
1,45 zł 28 622,88 zł
45 155,31 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 63 403,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 33 432,74 zł
Wydatki w 2016 roku 116 490,80 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -19 654,31 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,60 zł 15 721,92 zł 4 253,71 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,71 zł
2 Docieplenie stropu piwnic 47m2 3 431,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -8 186,10 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,02 zł 32 612,24 zł 32 612,24 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 41 151,00 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 38 344,96 zł
Wydatki w 2016 roku 5 947,89 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 73 548,07 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł x 11 m-cy, 0,55 zł x 1 m-c 35 744,56 zł 82 100,52 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 53 691,60 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 15 030,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 7 302,00 zł
4 Montaż elementów zabezpieczających przed siadaniem ptaków nad ostatnią kondygnacją loggii 1 bud. 3 000,00 zł
5 Wymiana pompy w węźle c.o. 1 szt. 3 076,92 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 27 192,11 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 422 910,33 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł x 1 m-c 2 576,60 zł 2 576,60 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 6 749,50 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 12 311,76 zł
Wydatki w 2016 roku 9 409,33 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 9 651,93 zł
         
2017 rok
  Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Saldo na dzień 31.12.2017r.
0,62 zł 12 236,76 zł
21 888,69 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,18 zł 23 293,08 zł 23 293,08 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -58 769,55 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 19 492,09 zł
Wydatki w 2016 roku 13 809,90 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -53 087,36 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zrealizowanych robót
0,49 zł 19 288,29 zł 1 379,05 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę we własnym zakresie 1 szt. 1 379,05 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -35 178,12 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,15 zł 45 276,15 zł 45 276,15 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 31 887,86 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 700,38 zł
Wydatki w 2016 roku 7 385,02 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 53 203,22 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł x 10 m-cy, 0,60 zł x 2 m-ce 26 162,63 zł 66 965,50 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 43 690,42 zł
2 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 12 530,00 zł
3 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 5 477,00 zł
4 Wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. 1 szt. 1 837,08 zł
5 Docieplenie stropu piwnic 47m2 3 431,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 12 400,35 zł
         
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 334 997,53 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,24 zł x 2 m-ce 4 079,46 zł 4 079,46 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 11 028,71 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 28 689,12 zł
Wydatki w 2016 roku 3 629,63 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. 36 088,20 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł 28 614,12 zł 11 300,48 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 248,40 zł
2 Wymiana stopnic zewnętrznych 17 szt. 10 000,00 zł
3 Wymiana zaworu bezpieczeństwa w węźle c.o. 1 szt. 97,20 zł
4 Docieplenie stropu piwnic 13 m2 949,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 5,88 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 53 401,84 zł
         
         
         
         
os. 700 lecia Żor 20
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 31 424,26 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 47 726,93 zł
Wydatki w 2016 roku 222 833,79 zł
Saldo na dzień 31.12.2016r. -143 682,60 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł 47 599,43 zł 248,40 zł
      Ilość  
1 Uszczelnienia spoin ścian zewnętrznych 10 mb 248,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -96 331,57 zł
         

         
os. 700 lecia Żor 21
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 140 028,40 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 187,51 zł
Wydatki w 2016 roku 135 644,50 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 80 571,41 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zrealizowanych robót
1,45 zł 76 094,00 zł 150 146,13 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny + projekt 1 bud. 83 690,81 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę we własnym zakresie 2 szt. 2 200,00 zł
3 Wymiana zaworów STAD w węźle c.o. 2 szt. 1 339,20 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 30 160,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 14 599,00 zł
6 Wymiana stopnic wewnętrznych 73 szt. 18 141,52 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 15,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 6 519,28 zł
       
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 790 772,96 zł

Termomodernizacja - os. 700-lecia Żor