Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego
Os. Ks. Władysława
Promenada

Plan remontów nieruchomości na rok 2019

         
os. Powstańców Śląskich 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 35 321,10 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 31 582,08 zł
Wydatki w 2018 roku 14 579,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 52 324,18 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 31 582,08 zł 37 500,00 zł
      Ilość  
1 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych 15 szt. 34 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
       
  Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 46 406,26 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,06 zł 55 086,48 zł 55 086,48 zł
         
         
os. Ks. Władysława 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 36 430,44 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 31 582,08 zł
Wydatki w 2018 roku 7 660,01 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 60 352,51 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 31 582,08 zł 27 400,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 16 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 8 400,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
       
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r 64 534,59 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,05 zł 55 268,64 zł 55 268,64 zł
         
         
os. Ks. Władysława 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -325 440,78 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 33 950,76 zł
Wydatki w 2018 roku 19 296,80 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -310 786,82 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,67 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 40 968,98 zł 3 000,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -272 817,84 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,21 zł 62 073,00 zł 62 073,00 zł
         
         
os. Ks. Władysława 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 116 242,36 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 114 826,80 zł
Wydatki w 2018 roku 165 339,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 65 729,56 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,64 zł 114 826,80 zł 136 300,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 300,00 zł
2 Remont posadzek na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 70 000,00 zł
3 Montaż zestawu hydroforowego 1 szt. 15 000,00 zł
4 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 40 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 44 256,36 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,87 zł 156 092,64 zł 156 092,64 zł
         
         
os. Ks. Władysława 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 309 786,79 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 113 192,88 zł
Wydatki w 2018 roku 304 992,04 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 117 987,63 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,63 zł 113 192,88 zł 121 300,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 300,00 zł
2 Remont posadzek na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 70 000,00 zł
3 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 40 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 109 880,51 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,88 zł 157 374,60 zł 157 374,60 zł
         
         
os. Ks. Władysława 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 154 348,15 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 107 785,20 zł
Wydatki w 2018 roku 148 132,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 114 000,75 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 107 785,20 zł 176 800,00 zł
      Ilość  
1 Remont posadzek na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 70 000,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 52 800,00 zł
3 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 40 000,00 zł
4 Wymiana łożysk reduktora w dźwigu 1 szt. 4 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 44 985,95 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,91 zł 163 097,40 zł 163 097,40 zł
         
         
os. Ks. Władysława 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 195 212,51 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 84 325,92 zł
Wydatki w 2018 roku 219 541,80 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 59 996,63 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,47 zł 84 325,92 zł 150 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana wykładzin podłogowych przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrze 1 bud. 120 000,00 zł
2 Remont rozdzielni głównej kl. B 20 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -5 677,45 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,08 zł 193 770,12 zł 193 770,12 zł
         
         
os. Ks. Władysława 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 183 843,27 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 86 228,16 zł
Wydatki w 2018 roku 120 174,40 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 149 897,03 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,48 zł 86 228,16 zł 232 800,00 zł
      Ilość  
1 Remont posadzek na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 70 000,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 52 800,00 zł
3 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 40 000,00 zł
4 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie piętrowe 1 bud. 60 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 3 325,19 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,11 zł 199 402,56 zł 199 402,56 zł
         
         
os. Ks. Władysława 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 72 596,35 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 104 061,72 zł
Wydatki w 2018 roku 90 209,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 86 449,07 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,58 zł 104 061,72 zł 167 900,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 4 szt. 5 100,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 52 800,00 zł
3 Remont rozdzielni głównej kl. A,B 40 000,00 zł
4 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie piętrowe 1 bud. 60 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 22 610,79 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,93 zł 166 472,64 zł 166 472,64 zł
         
         
os. Ks. Władysława 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 25 021,90 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 28 423,92 zł
Wydatki w 2018 roku 3 209,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 50 236,22 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 28 423,92 zł 50 400,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 2 200,00 zł
2 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatek schodowych 16 szt. 36 800,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 8 400,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 28 260,14 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,07 zł 55 606,20 zł 55 606,20 zł
         
         
os. Ks. Władysława 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 46 552,48 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 28 423,92 zł
Wydatki w 2018 roku 33 733,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 41 242,80 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 28 423,92 zł 11 400,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 8 400,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 58 266,72 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,12 zł 58 204,56 zł 58 204,56 zł
         
         
os. Ks. Władysława 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -6 379,41 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 48 798,70 zł
Wydatki w 2018 roku 15 580,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. 26 839,29 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 39 477,60 zł 23 000,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 20 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 43 316,89 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,12 zł 73 691,52 zł 73 691,52 zł
         
         
os. Ks. Władysława 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 94 156,98 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 91 291,95 zł
Wydatki w 2018 roku 247 558,67 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -62 109,74 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 46 057,20 zł 24 200,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 2 200,00 zł
2 Remont przykanalika kanalizacji sanitarnej kl. B,G 20 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019 r. -40 252,54 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,11 zł 72 291,60 zł 72 291,60 zł
         
os. Ks. Władysława 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -48 106,02 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 24 278,70 zł
Wydatki w 2018 roku 18 967,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -42 794,92 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,64 zł x 2 mce, 0,80 zł x 10 mcy 30 529,34 zł 80 800,00 zł
      Ilość  
1 Malowanie klatek schodowych 6 kl. 72 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 6 300,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -93 065,58 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,14 zł 45 004,44 zł 45 004,44 zł
         
         
os. Ks. Władysława 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -11 959,03 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 25 068,28 zł
Wydatki w 2018 roku 21 077,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -7 968,35 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,65 zł 25 660,44 zł 8 800,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 6 300,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 8 892,09 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,94 zł 37 108,92 zł 37 108,92 zł
         
         
os. Ks. Władysława 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. -70 293,85 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 26 647,38 zł
Wydatki w 2018 roku 19 939,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -63 586,07 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 27 634,32 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -38 451,75 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,05 zł 41 451,48 zł 41 451,48 zł
         
         
os. Ks. Władysława 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2018r. 50 012,01 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2018r. 26 252,58 zł
Wydatki w 2018 roku 133 245,58 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2018r. -56 980,99 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2019r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,69 zł 27 239,52 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -32 241,47 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2019r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,04 zł 41 056,68 zł 41 056,68 zł

Termomodernizacja - os. Ks. Władysława