Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Sikorskiego
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Ks. Władysława 9

Plan remontów nieruchomości na rok 2020

os. Powstańców Śląskich 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 62 064,18 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 31 582,08 zł
Wydatki w 2019 roku 38 141,70 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 55 504,56 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 31 582,08 zł 77 500,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana świetlika dachowego 1 szt., kl. D 5 000,00 zł
2 Remont platformy dla osoby niepełnosprawnej kl. H 3 500,00 zł
3 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. A,B,C,D 46 000,00 zł
4 Wymiana oświetlenia na lampy LED oraz wymiana instalacji w piwnicach 1 bud. 20 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
       
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 9 586,64 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,06 zł 55 086,48 zł 55 086,48 zł
         
         
os. Ks. Władysława 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 61 852,51 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 31 582,08 zł
Wydatki w 2019 roku 13 359,23 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 80 075,36 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 31 582,08 zł 23 500,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy LED oraz wymiana instalacji w piwnicach 1 bud. 20 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
       
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 88 157,44 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2016 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,05 zł 55 268,64 zł 55 268,64 zł
         
         
os. Ks. Władysława 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -309 286,70 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 40 968,98 zł
Wydatki w 2019 roku 6 468,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -274 785,72 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 42 109,44 zł 13 500,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy LED na klatkach schodowych 1 bud. 10 500,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. -246 176,28 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,21 zł 62 073,00 zł 62 073,00 zł
         
         
os. Ks. Władysława 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 134 496,94 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 114 826,80 zł
Wydatki w 2019 roku 137 954,42 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 111 369,32 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,64 zł 114 826,80 zł 219 279,84 zł
      Ilość  
1 Wymiana wykładzin pvc na III, VI, IX piętrze 1 bud. 150 000,00 zł
2 Wymiana wyłazu na dach 1 szt., kl. F 2 500,00 zł
3 Remont pochylni dla osoby niepełnosprawnej 1 szt. kl. A 6 000,00 zł
4 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 14 000,00 zł
5 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 272 szt. 36 779,84 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 6 916,28 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2016 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
0,87 zł 156 092,64 zł 156 092,64 zł
         
         
os. Ks. Władysława 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 187 802,27 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 113 192,88 zł
Wydatki w 2019 roku 109 469,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 191 526,15 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,63 zł 113 192,88 zł 248 644,62 zł
      Ilość  
1 Wymiana wykładzin pvc na III, VI, IX piętrze 1 bud. 150 000,00 zł
2 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. C,D 52 000,00 zł
3 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 271 szt. 36 644,62 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 56 074,41 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
0,88 zł 157 374,60 zł 157 374,60 zł
         
         
os. Ks. Władysława 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 184 950,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 107 785,20 zł
Wydatki w 2019 roku 124 793,53 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 167 942,42 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 107 785,20 zł 163 644,62 zł
      Ilość  
1 Wymiana zjazdów na wózki 1 bud. 13 000,00 zł
2 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. C,D,E,F 104 000,00 zł
3 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 271 szt. 36 644,62 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 112 083,00 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
0,91 zł 163 097,40 zł 163 097,40 zł
         
         
os. Ks. Władysława 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 171 911,99 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 84 325,92 zł
Wydatki w 2019 roku 154 799,63 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 101 438,28 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,47 zł 84 325,92 zł 165 185,50 zł
      Ilość  
1 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. C,D,E,F 104 000,00 zł
2 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 14 000,00 zł
3 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 275 szt. 37 185,50 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 20 578,70 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,08 zł 193 770,12 zł 193 770,12 zł
         
         
os. Ks. Władysława 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 217 826,20 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 86 228,16 zł
Wydatki w 2019 roku 173 310,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 130 743,85 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,48 zł 86 228,16 zł 150 509,40 zł
      Ilość  
1 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. C,D,E,F 104 000,00 zł
2 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 270 szt. 36 509,40 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 66 462,61 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,11 zł 199 402,56 zł 199 402,56 zł
         
         
os. Ks. Władysława 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 91 244,89 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 104 061,72 zł
Wydatki w 2019 roku 124 585,20 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 70 721,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,58 zł 104 061,72 zł 128 915,06 zł
      Ilość  
1 Remont schodów wejściowych do budynku kl. E 30 000,00 zł
2 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. C,D 52 000,00 zł
3 Wymiana wodomierzy z systemem odczytu radiowego 273 szt. 36 915,06 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 10 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 45 868,07 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2016 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
0,93 zł 166 472,64 zł 166 472,64 zł
         
         
os. Ks. Władysława 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 46 984,46 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 28 423,92 zł
Wydatki w 2019 roku 16 124,23 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 59 284,15 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 28 423,92 zł 73 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. A,B,C,D 46 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy LED oraz wymiana instalacji w piwnicach 1 bud. 19 000,00 zł
3 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 5 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 14 708,07 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2016 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,12 zł 58 204,56 zł 58 204,56 zł
         
         
os. Ks. Władysława 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. 32 261,19 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 39 477,60 zł
Wydatki w 2019 roku 9 217,50 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 62 521,29 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 39 477,60 zł 72 500,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana rozdzielni wraz z wewnętrzną linią zasilającą (WLZ) do złącza kablowego, montaż wyłącznika głównego prądu kl. A,B,C,D 46 000,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy LED oraz wymiana instalacji w piwnicach 1 bud. 23 500,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 29 498,89 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2017 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,12 zł 73 691,52 zł 73 691,52 zł
         
         
os. Ks. Władysława 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -26 342,83 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 46 057,20 zł
Wydatki w 2019 roku 90 339,59 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -70 625,22 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 46 057,20 zł 15 000,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy LED na klatkach schodowych 1 bud. 13 000,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. -39 568,02 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2018 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,11 zł 72 291,60 zł 72 291,60 zł
         
         
os. Ks. Władysława 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -41 794,13 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 30 529,34 zł
Wydatki w 2019 roku 95 201,23 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -106 466,02 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,80 zł 31 582,08 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. -77 383,94 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2014 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,14 zł 45 004,44 zł 45 004,44 zł
         
         
os. Ks. Władysława 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -6 965,87 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 25 660,44 zł
Wydatki w 2019 roku 10 699,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. 7 994,97 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,65 zł 25 660,44 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. 31 155,41 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
0,94 zł 37 108,92 zł 37 108,92 zł
         
         
os. Ks. Władysława 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -62 585,53 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 27 634,32 zł
Wydatki w 2019 roku 5 599,60 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -40 550,81 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,70 zł 27 634,32 zł 10 300,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy LED na klatkach schodowych 1 bud. 7 800,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. -23 216,49 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,05 zł 41 451,48 zł 41 451,48 zł
         
         
os. Ks. Władysława 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019r. -55 982,37 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2019r. 27 239,52 zł
Wydatki w 2019 roku 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2019r. -31 242,85 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2020r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,69 zł 27 239,52 zł 10 300,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy LED na klatkach schodowych 1 bud. 7 800,00 zł
2 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2020r. -14 303,33 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2020r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie w 2015 roku Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji - odpis
1,04 zł 41 056,68 zł 41 056,68 zł

Termomodernizacja - os. Ks. Władysława