Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. Ks. Władysława 9
Os. Pawlikowskiego 11
Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Sikorskiego

Plan remontów nieruchomości na rok 2017

         
os. Powstańców Śląskich 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 38 797,37 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 327,68 zł
Wydatki w 2016 roku 13 288,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 101 836,54 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 76 323,36 zł 158 020,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 90 000,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 8 szt. 10 400,00 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 36 000,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 600,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 3 300,00 zł
       
  Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 20 139,90 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 752 770,79 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 77 421,28 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 327,68 zł
Wydatki w 2016 roku 176 870,19 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -23 121,23 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł x 3 m-ce, 0,60 zł x 9 m-cy 42 767,40 zł 8 984,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 5 szt. 4 262,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 900,00 zł
       
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r 10 662,17 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,05 zł 41 451,48 zł 41 451,48 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -297 270,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 27 367,68 zł
Wydatki w 2016 roku 60 611,65 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -330 514,56 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,52 zł 27 371,16 zł 5 765,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 645,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 3 400,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -308 908,40 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,21 zł 62 073,00 zł 62 073,00 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 542 732,13 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 270 197,22 zł
Wydatki w 2016 roku 620 711,01 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 192 218,34 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,64 zł 114 826,80 zł 320 419,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 12 szt. 8 597,00 zł
3 Drenaż budynku wraz z wymianą przyłączy żeliwnych na PVC 6 kl. 300 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 11 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -13 373,86 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,87 zł 156 092,64 zł 156 092,64 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 199 197,00 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 139 680,64 zł
Wydatki w 2016 roku 101 860,34 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 237 017,30 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,63 zł 113 192,88 zł 109 211,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 4 szt. 3 211,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 30 000,00 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 240 999,18 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,88 zł 157 374,60 zł 157 374,60 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 124 339,11 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 162 084,43 zł
Wydatki w 2016 roku 128 994,80 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 157 428,74 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,60 zł 107 785,20 zł 221 877,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 1 157,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
3 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 30 000,00 zł
4 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
5 Wymiana wykładzin podłogowych przejść komunikacyjnych na 3, 6, 9 piętrze 1 bud. 93 000,00 zł
6 Modernizacji rozdzielni elektrycznych 1 bud. 21 000,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 43 336,94 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,91 zł 163 097,40 zł 163 097,40 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 260 948,42 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 84 356,28 zł
Wydatki w 2016 roku 120 621,22 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 224 683,48 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017 r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,47 zł 84 325,92 zł 211 448,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 5 szt. 4 448,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 30 000,00 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 33 400,00 zł
5 Wymiana WLZ 5 kl. 40 000,00 zł
6 Modernizacja rozdzielni elektrycznych 1 bud. 21 000,00 zł
7 Wymiana zjazdów na wózki 1 bud. 6 600,00 zł
8 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 97 561,40 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,08 zł 193 770,12 zł 193 770,12 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 360 910,97 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 86 373,45 zł
Wydatki w 2016 roku 216 658,70 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 230 625,72 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,48 zł 86 228,16 zł 247 964,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 980,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 7 szt. 5 184,00 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
4 Wymiana wykładzin podłogowych przejść komunikacyjnych na 3, 6, 9 piętrze 1 bud. 93 000,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 33 400,00 zł
6 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 38 400,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 68 889,88 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,11 zł 199 402,56 zł 199 402,56 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 429 974,23 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 270 928,76 zł
Wydatki w 2016 roku 743 604,36 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -42 701,37 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
1,51 x 3 m-ce; 0,58 zł x 9 m-cy 145 776,15 zł 105 967,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 6 szt. 4 733,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 12 szt. 9 634,00 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 60 000,00 zł
4 Wymiana wyłazów na poddasze 12 szt. 15 600,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 16 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -2 892,22 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,93 zł 125 143,22 zł 125 143,22 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -3 769,29 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 32 417,44 zł
Wydatki w 2016 roku 11 258,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 17 389,64 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 28 423,92 zł 43 591,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 980,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 4 szt. 3 211,00 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 8 szt. 10 400,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 17 600,00 zł
5 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 6 400,00 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 2 222,56 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,07 zł 55 606,20 zł 55 606,20 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 82 845,45 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 76 327,68 zł
Wydatki w 2016 roku 136 578,51 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 22 594,62 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017 r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 28 423,92 zł 16 171,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 771,00 zł
2 Wymiana wyłazów na poddasze 8 szt. 10 400,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 34 847,54 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,12 zł 58 204,61 zł 58 204,61 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -9 796,48 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 95 409,60 zł
Wydatki w 2016 roku 24 522,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 61 090,41 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 95 404,20 zł 147 751,00 zł
      Ilość  
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 70 000,00 zł
2 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 980,00 zł
3 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 771,00 zł
4 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 40 000,00 zł
5 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 22 000,00 zł
6 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 8 000,00 zł
7 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 8 743,61 zł
         
PLAN TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
    Ilość Wartość zaplanowanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 928 509,77 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -3 413,52 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 95 409,60 zł
Wydatki w 2016 roku 77 522,71 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 14 473,37 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy Przychody funduszu remontowego Wartość zaplanowanych robót
1,45 zł 95 404,20 zł 27 982,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 3 szt. 2 160,00 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 10 szt. 13 000,00 zł
4 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 8 000,00 zł
5 Roboty awaryjne 1 bud. 4 000,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. 81 895,57 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -73 058,05 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 19 342,08 zł
Wydatki w 2016 roku 9 087,05 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -62 803,02 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,49 zł 19 344,00 zł 8 122,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 1 szt. 822,00 zł
2 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 4 800,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -51 581,02 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,14 zł 45 004,44 zł 45 004,44 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. -47 653,98 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 22 106,17 zł
Wydatki w 2016 roku 11 091,35 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. -36 639,16 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,56 zł 22 107,48 zł 2 500,00 zł
      Ilość  
1 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -17 031,68 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
0,94 zł 37 108,92 zł 37 108,92 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 2 584,31 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 24 676,74 zł
Wydatki w 2016 roku 9 674,31 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 17 586,74 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,55 zł 21 712,68 zł 75 220,00 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
2 Wymiana stopnic schodów zewnętrznych 1 bud. 72 000,00 zł
3 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -35 920,58 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,05 zł 41 451,48 zł 41 451,48 zł
         
         
         
         
os. Ks. Władysława 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2016r. 11 852,56 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2016r. 24 313,07 zł
Wydatki w 2016 roku 9 035,91 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2016r. 27 129,72 zł
         
PLAN REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI NA 2017r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość zaplanowanych robót
0,54 zł 21 317,88 zł 77 200,00 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 1 980,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 720,00 zł
3 Wymiana stopnic schodów zewnętrznych 1 bud. 72 000,00 zł
4 Roboty awaryjne 1 bud. 2 500,00 zł
Przewidywane saldo na dzień 31.12.2017r. -28 752,40 zł
         
PLAN SPŁATY TERMOMODERNIZACJI NA 2017 r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość zaplanowanej spłaty termomodernizacji
1,04 zł 41 056,68 zł 41 056,68 zł

Termomodernizacja - os. Ks. Władysława