Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żorach

Os. 700-lecia Żor
Widok budynku nr 8
Os. Ks. Władysława 9
Os. Ks. Władysława
Promenada
Os. Korfantego bud 19
Os. Pawlikowskiego 11
Os. Sikorskiego

Wykonanie planu remontowego za rok 2018

os. Powstańców Śląskich 2
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 106 811,68 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 76 753,01 zł
Wydatki w 2017 roku 148 243,59 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 35 321,10 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 31 582,08 zł 4 839,00 zł
      Ilość  
1 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 4 839,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 62 064,18 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,06 zł 62 657,78 zł 62 657,78 zł
         
         
os. Ks. Władysława 3
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -2 734,01 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 42 768,48 zł
Wydatki w 2017 roku 3 604,03 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 36 430,44 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 31 582,08 zł 6 160,01 zł
      Ilość  
1 Wymiana wyłazów na poddasza 8 szt. 6 160,01 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 61 852,51 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,05 zł 55 272,96 zł 55 272,96 zł
         
         
os. Ks. Władysława 4
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -352 808,03 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 27 367,68 zł
Wydatki w 2017 roku 0,43 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -325 440,78 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,52 zł x 2 m-ce; 0,67 zł x 10 m-cy 33 950,88 zł 17 796,80 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 14 600,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 196,80 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -309 286,70 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,21 zł 62 075,52 zł 62 075,52 zł
         
         
os. Ks. Władysława 5
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 203 538,59 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 116 991,58 zł
Wydatki w 2017 roku 204 287,81 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 116 242,36 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,64 zł 115 313,72 zł 97 059,14 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2 629,00 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 2 110,00 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. prace przesunięte na 2019 rok
4 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 19 677,46 zł
5 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatki schodowej 10 szt. 21 978,00 zł
6 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie piętrowe 1 bud. 48 000,00 zł
7 Wymiana regulatora, siłownika w węźle c.o. 2 szt 2 181,60 zł
8 Usuwanie skutków dewastacji - wymiana fotokomórki w kabinie dźwigu 1 szt. 483,08 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 134 496,94 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,87 zł 156 097,41 zł 156 097,41 zł
         
         
os. Ks. Władysława 6
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 242 428,56 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 116 661,73 zł
Wydatki w 2017 roku 49 303,50 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 309 786,79 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,63 zł 118 575,63 zł 240 560,15 zł
      Ilość  
1 Wymiana stolarki okiennej 2 szt. 2 410,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściu do budynku 1 bud. 3 693,60 zł
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. prace przesunięte na 2019 rok
4 Wymiana stopnic zewnętrznych 1 bud. 129 032,44 zł
5 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatki schodowej 10 szt. 21 978,00 zł
6 Wymiana pochwytów poręczy w klatkach schodowych 1 bud. 16 274,11 zł
7 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie piętrowe 1 bud. 48 000,00 zł
8 Czyszczenie mechaniczno-chemiczne wewnętrznej instalacji c.o. 1 bud. 9 987,00 zł
9 Usuwanie skutków dewastacji - wymiana lustra, lamp w kabinie dźwigu 4 szt. 1 538,60 zł
10 Wymiana czujnika zewnętrznego, regulatora, pompy w węźle c.o. 4 szt. 7 646,40 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 187 802,27 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,88 zł 157 380,23 zł 157 380,23 zł
         
         
os. Ks. Władysława 7
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 173 694,75 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 111 976,00 zł
Wydatki w 2017 roku 131 322,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 154 348,15 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,60 zł 107 785,20 zł 77 182,60 zł
      Ilość  
1 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 2 721,60 zł
2 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. prace przesunięte na 2019 rok
3 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatki schodowej 11 szt. 24 175,80 zł
4 Wymiana wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnie piętrowe 1 bud. 49 000,00 zł
5 Wymiana siłownika w węźle c.o. 1 szt. 1 285,20 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 184 950,75 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,91 zł 163 106,77 zł 163 106,77 zł
         
         
os. Ks. Władysława 8
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 231 530,47 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 88 235,89 zł
Wydatki w 2017 roku 124 553,85 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 195 212,51 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,47 zł 86 645,64 zł 109 946,16 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 2 110,00 zł
2 Wymiana wykładzin podłogowych przejść komunikacyjnych na III, VI, IX piętrze 1 bud. prace przesunięte na 2019 rok
3 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. 49 500,00 zł
4 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatki schodowej 10 szt. 21 978,00 zł
5 Modernizacja instalacji antenowej - światłowody, poziomy 1 bud. 8 532,00 zł
6 Wymiana rozdzielni głównej kl. A 18 500,00 zł
7 Montaż elementów zabezpieczających przeciw ptakom na belkach stężających 1 bud. 7 100,00 zł
8 Wymiana siłownika w węźle c.o. 1 szt. 1 285,20 zł
9 Usuwanie skutków dewastacji w dźwigu -montaż lustra, naprawa sufitu 1 bud. 940,96 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 171 911,99 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,08 zł 193 659,57 zł 193 659,57 zł
         
         
os. Ks. Władysława 9
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 243 906,07 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 90 227,96 zł
Wydatki w 2017 roku 150 290,76 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 183 843,27 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,48 zł 89 027,68 zł 55 044,75 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 20 290,35 zł
2 Wymiana podłoża na przejściach komunikacyjnych na parterach 1 bud. prace przesunięte na 2019 rok
3 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatki schodowej 4 szt. 8 791,20 zł
4 Modernizacja instalacji antenowej - światłowody, poziomy 1 bud. 8 532,00 zł
5 Wymiana pompy, zaworu w węźle c.o. 2 szt. 3 823,20 zł
6 Montaż zestawu hydroforowego kl. A 1 szt. 13 608,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 217 826,20 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,11 zł 199 411,91 zł 199 411,91 zł
         
         
os. Ks. Władysława 10
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -27 075,09 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 146 160,78 zł
Wydatki w 2017 roku 46 489,34 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 72 596,35 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,58 zł 104 203,33 zł 85 554,79 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 4 szt. 3 915,00 zł
2 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 19 979,99 zł
3 Wymiana siatek zabezpieczających na klatkach schodowych 1 bud. 27 000,00 zł
4 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatki schodowej 11 szt. 24 175,80 zł
5 Wymiana pompy, zaworu napełniania instalacji w węźle c.o. 2 szt. 3 823,20 zł
6 Roboty awaryjne 1 bud. 6 660,80 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 91 244,89 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,93 zł 166 476,35 zł 166 476,35 zł
         
         
os. Ks. Władysława 11
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 23 111,19 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 28 425,60 zł
Wydatki w 2017 roku 26 514,89 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 25 021,90 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 28 425,59 zł 1 209,60 zł
      Ilość  
1 Montaż nawiewników ciśnieniowych 7 szt. 1 209,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 52 237,89 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,07 zł 55 607,04 zł 55 607,04 zł
         
         
os. Ks. Władysława 12
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 26 451,00 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 29 605,60 zł
Wydatki w 2017 roku 9 504,12 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 46 552,48 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł 28 425,58 zł 27 993,60 zł
      Ilość  
1 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatki schodowej 16 szt. 27 993,60 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 46 984,46 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,12 zł 58 201,20 zł 58 201,20 zł
         
         
os. Ks. Władysława 13
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 66 346,63 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 95 504,97 zł
Wydatki w 2017 roku 168 231,01 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -6 379,41 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 2 m-ce, 0,60 zł x 10 m-cy 49 601,54 zł 10 960,94 zł
      Ilość  
1 Wymiana oświetlenia na lampy ledowe na klatkach schodowych 1 bud. 10 960,94 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. 32 261,19 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,12 zł x 10 m-cy 61 406,00 zł 61 406,00 zł
         
         
os. Ks. Władysława 14
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 71 630,85 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 95 409,58 zł
Wydatki w 2017 roku 72 883,45 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 94 156,98 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
1,45 zł x 1 m-c; 0,70 zł x 1 m-c 92 098,86 zł 212 598,67 zł
Ilość
1 Termomodernizacja - wkład własny 1 bud. 93 690,98 zł
2 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 1 750,00 zł
3 Wykonanie zbiorczych anten telewizyjnych 1 bud. 42 800,00 zł
4 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 18 257,00 zł
5 Montaż wiatrołapów przy wejściach do klatki schodowej 1 bud. 34 992,00 zł
6 Montaż siatek zabezpieczających przed ptakami na kominach 1 bud. 1 296,00 zł
7 Izolacja ściany fundamentowej wraz z drenażem kl. F 9 196,23 zł
8 Remont przykanalika deszczowego kl. F 10 616,46 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -26 342,83 zł
WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI W 2018 r.
Ilość Wartość wykonanych robót
1 Termomodernizacja 1 bud. 945 968,59 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,11 zł x 1 m-c 13 798,62 zł 13 798,62 zł
         
         
os. Ks. Władysława 15
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -61 820,63 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 19 342,09 zł
Wydatki w 2017 roku 5 627,48 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -48 106,02 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,49 zł x 2 m-ce; 0,64 zł x 10 m-cy 24 279,49 zł 17 967,60 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 950,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 2 397,60 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 6 szt. 4 620,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -41 794,13 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,14 zł 45 005,76 zł 45 005,76 zł
         
         
os. Ks. Władysława 16
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. -34 065,20 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 22 106,17 zł
Wydatki w 2017 roku 0,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -11 959,03 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,56 zł x 2 m-ce; 0,65 zł x 10 m-cy 25 070,76 zł 20 077,60 zł
      Ilość  
1 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 2 szt. 2 110,00 zł
2 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 950,00 zł
3 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 2 397,60 zł
4 Wymiana wyłazów na poddasze 6 szt. 4 620,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -6 965,87 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
0,94 zł 37 110,24 zł 37 110,24 zł
         
         
os. Ks. Władysława 17
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 21 459,83 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 22 056,11 zł
Wydatki w 2017 roku 113 809,79 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. -70 293,85 zł
         
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,55 zł x 2 m-ce; 0,70 zł x 10 m-cy 26 647,92 zł 18 939,60 zł
      Ilość  
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 950,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 369,60 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 6 szt. 4 620,00 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -62 585,53 zł
         
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,05 zł 41 454,71 zł 41 454,71 zł
         
         
os. Ks. Władysława 18
Bilans otwarcia na dzień 01.01.2017r. 31 120,99 zł
Przychody funduszu remontowego budynku w 2017r. 21 692,40 zł
Wydatki w 2017 roku 2 801,38 zł
Saldo na dzień 31.12.2017r. 50 012,01 zł
WYKONANIE REMONTÓW NIERUCHOMOŚCI W 2018r.
Lp. Stawka na fundusz remontowy podstawowy Przychody funduszu remontowego podstawowego Wartość wykonanych robót
0,54 zł x 2 m-ce, 0,69 zł x 10 m-cy 26 251,20 zł 132 245,58 zł
Ilość
1 Wykonanie instalacji domofonowej cyfrowej 1 bud. 10 950,00 zł
2 Wykonanie tynku mozaikowego na elewacji przy wejściach do budynku 1 bud. 3 369,60 zł
3 Wymiana wyłazów na poddasze 6 szt. 4 620,00 zł
4 Wymiana stopnic schodów zewnętrznych (roboty z planu remontów 2017r. finansowane w 2018r.) 1 bud. 110 058,00 zł
5 Zwrot za wymienioną stolarkę okienną we własnym zakresie 1 szt. 875,00 zł
6 Wymiana zaworu bezpieczeństwa, przekaźnika do cewki zaworu w węźle c.o. 3 szt. 2 372,98 zł
Saldo na dzień 31.12.2018r. -55 982,37 zł
SPŁATA TERMOMODERNIZACJI W 2018r.
Stawka na fundusz remontowy - docieplenie Przychody funduszu remontowego - docieplenie Wartość spłaty termomodernizacji
1,04 zł 41 058,00 zł 41 058,00 zł

Termomodernizacja - os. Ks. Władysława